Bydd Taith Baton Y Frenhines yn ymweld ag Ynys Môn ar 29 Mehefin, cyn mynd ymlaen i deithio o amgylch Cymru dros gyfnod o bum niwrnod. Lansiodd Ei Mawrhydi Daith Baton Y Frenhines, Gemau’r Gymanwlad Birmingham 2022 mewn seremoni â gynhaliwyd ym Mhalas Buckingham fis Hydref y llynedd. Bydd y Baton yn cyrraedd Gogledd Cymru, o Ogledd Iwerddon, ac yn ymweld â threfi, pentrefi a...