Skip to content

amdanom ni

Gemau’r Gymanwlad Cymru (CGW) yw’r prif gorff ar gyfer chwaraeon y Gymanwlad yng Nghymru ac mae ein haelodaeth yn cynnwys Cyrff Llywodraethu yng Nghymru.

Gemau’r Gymanwlad Cymru sy’n gyfrifol am ddewis, paratoi ac arwain Tîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad a Gemau Ieuenctid y Gymanwlad. Ar gyfer pob Gemau, ein nod yw cyflwyno’r tîm sydd wedi’i baratoi orau, creu amgylchedd ysbrydoledig a darparu arweinyddiaeth gref. Ein nod hefyd yw codi ymwybyddiaeth o’r holl Gymanwlad trwy ymgysylltu â phob unigolyn yng Nghymru a chymunedau Cymru ledled y Gymanwlad.

Rydym yn un o 72 o Gymdeithasau Gemau’r Gymanwlad sy’n aelodau o Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad (CGF). Y CGF yw rhiant gorff y Gemau, sy’n gyfrifol am ei gyfeiriad a’i reolaeth ac rydym yn llwyr gefnogi eu cenhadaeth i ‘uno’r Gymanwlad trwy chwaraeon’. Mae Gemau’r Gymanwlad Cymru yn un o ddim ond 6 gwlad sydd wedi cystadlu ym mhob un o’r Gemau ers ei lansio yn 1930.

Nod Gemau’r Gymanwlad Cymru yw gyrru ei gynlluniau ymlaen i barhau i adeiladu ar y llwyddiant mwyaf erioed yn yr Arfordir Aur, gan ddarparu profiadau cadarnhaol, ysbrydoledig sy’n newid bywyd wrth fynd i mewn i Gemau Ieuenctid y Gymanwlad 2021 a Birmingham 2022.

CYFARFOD Â’R BWRDD

ein staff