Team Wales unveils its mascot for Birmingham 2022

Mistar Urdd yw masgot swyddogol Tîm Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad y flwyddyn nesaf

Newyddion cyffrous… Mae Mistar Urdd yn ymuno â Thîm Cymru ar y ffordd i Birmingham fel masgot swyddogol. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad yn ystod yr Eisteddfod T 2021. Daeth yr Urdd yn bartner elusennol swyddogol Tîm Cymru yn ôl ym mis Mai 2019, er mwyn i ysbrydoli plant ledled Cymru i roi cynnig ar chwaraeon ac i gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol.

Gemau'r Gymanwlad Cymru sy'n gyfrifol am ddewis, paratoi ac arwain Tîm Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad a Gemau Ieuenctid y Gymanwlad.

Mae Mistar Urdd fel masgot swyddogol Tîm Cymru yn rhan o'r bartneriaeth barhaus rhwng yr Urdd a Gemau'r Gymanwlad Cymru er mwyn cyrraedd pob plentyn ledled Cymru i'w hysbrydoli gyda chwaraeon.

Yn ogystal â dathlu Gemau’r Gymanwlad yn 2022, bydd y ddigwyddiad yn cyd-fynd â blwyddyn canmlwyddiant Urdd a bydd y bartneriaeth yn rhan o ddathliadau’r sefydliad ar gyfer ei 55,000 o aelodau ledled Cymru a ledled y byd.

Mae Gemau'r Gymanwlad Cymru hefyd yn cynnal prosiect ymgysylltu ag ysgolion gyda'r nod o ysbrydoli pobl ifanc ledled Cymru i ddangos pwysigrwydd cynwysoldeb a sut y gall chwaraeon fod yn weithgaredd sy'n newid bywyd.

Dywedodd Chris Jenkins, Prif Swyddog Gweithredol Gemau'r Gymanwlad Cymru:

“Ers i’r Urdd ddod yn bartner elusennol i ni yn 2019, mae lefel y gefnogaeth a’r ymgysylltu o fewn y bartneriaeth wedi bod yn rhagorol. Mae'r Urdd yn cynnig cyfleoedd diwylliannol a chwaraeon amrywiol i bobl ifanc Cymru. Gan ganolbwyntio ar chwaraeon, bydd ieuenctid heddiw yn darparu’r genhedlaeth nesaf o athletwyr Tîm Cymru. Mae Mistar Urdd fel masgot swyddogol cyntaf Tîm Cymru yn ychwanegiad gwych arall i'n tîm sy'n ehangu. "

Dywedodd Sian Lewis, Prif Swyddog Gweithredol yr Urdd:

“Mae'n bwysig iawn i'r Urdd gael partneriaid fel Tîm Cymru oherwydd gyda’n gilydd, nid oes ffordd well o gyrraedd ac ysbrydoli pobl ifanc ym mhob cornel o Gymru.

Mae'n wych gweld Mister Urdd yn ei git Tîm Cymru yn ymweld â chlybiau Urdd ac yn gweld yn genedlaethol am y tro cyntaf fel rhan o Eisteddfod T. Rwy'n hyderus y bydd Mistar Urdd a’n cydweithrediad â Thîm Cymru yn ysbrydoli plant a phobl ifanc ledled Cymru i fwynhau chwaraeon ac i ddilyn taith Tîm Cymru wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer Gemau'r Gymanwlad y flwyddyn nesaf.”

Darllenwch fwy am y bartneriaeth a'r prosiect ymgysylltu ag ysgolion trwy ymweld â https://teamwales.cymru/cy/