Skip to content
TeamWales_Ticketing_Header

Team Cymru Business Club is a unique opportunity to celebrate the talent and pride of Team Wales athletes in the Commonwealth Games.

The Business Club will highlight the depth and breadth of sporting talent across Wales, with both athletes and the dedicated support staff further emphasising the pride and power of the Team Wales brand. We will look to drive the business network across Team Wales,member sports and wider stakeholders to share inspiring stories, educate and learn from one another, and further enhance our network using the power of The Commonwealth Games.

FOR WALES FROM WALES
I GYMRU, O GYMRU!

Putting Welsh businesses on the National and International stage.

Creating a strong network of businesses in Wales who share a passion across multiple sports across the country. The Commonwealth Games is the only competition where athletes with disabilities and able-bodied athletes are selected as one inclusive team.

Team Wales Business Club will be touring all of Wales and will have over 7 events every year.


ArcHER

Team Wales Business Club and Cardiff Metropolitan University ArcHER Panel and Networking Event

Dyddiad: Dydd Mercher 25 Hydref 2023

Amser: 11:45am – 2:30pm

Lleoiad: Cardiff Metropolitan University – Lecture Theatre 4, Cyncoed Campus CF5 2YB

 

11.45 – Ymwelwyr yn cyrraedd

12:15-13:15 – Trafodaeth banel: Y Corff Benywaidd Anhygoel – grymuso menywod i wireddu eu potensial llawn wrth fod yn weithredol yn gorfforol ac yn cyflawni eu nodau.

13:15-14:30 – Rhwydweithio a buffet ar gael yn y Ganolfan – Undeb y Myfyrwyr

14:30 – Digwyddiad rhwydweithio i gloi

Trosolwg o’r digwyddiad:

Rydym yn falch iawn o fod yn cydweithio gyda Phrifysgol Metropolitan Caerdydd i ddod â digwyddiad rhwydweithio a thrafodaeth banel atoch.

Bydd y trafodaethau panel yn canolbwyntio ar y Corff Benywaidd a sut, drwy gynyddu ymwybyddiaeth, gallwn rymuso menywod i wireddu eu potensial llawn wrth fod yn weithredol yn gorfforol ac yn cyflawni eu nodau a’u huchelgeisiau chwaraeon.

Ein panelwyr yw Dr Emma Ross, sefydliad The Well HQ, Rebecca Edwards-Symmons, Prif Weithredwr Tîm Cymru, a Sarah Jones, Hoci Cymru a Tîm GB, Natalia Mia-Roach, Llywydd Undeb Myfyrwyr Met Caerdydd, a Suzy Drane, Pêl-rwyd Cymru, Met Caerdydd a Tîm Cymru. Bydd y Panel yn cael ei gynnal gan yr Athro Julia Longville.

Yn dilyn y drafodaeth banel, byddwn yn croesawu cwestiynau gan y gynulleidfa er mwyn cynnal sgyrsiau diddorol pellach ar y pwnc.

Mae’r digwyddiad panel a rhwydweithio yn rhan o ddigwyddiad ehangach a gynhelir drwy gydol y diwrnod gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd sy’n lansio rhaglen ArcHER.

Get your FREE Ticket HERE