Skip to content

RAS GYFNEWID
BATON Y
FRENHINES

Ahead of the Birmingham 2022 Commonwealth Games this July, the Queen’s Baton Relay will travel through Wales before heading into England, and finally up to Birmingham for the Opening Ceremony on July 28th at the Alexander Stadium.

The Welsh leg will begin in Anglesey on 29th June after coming in from Northern Ireland, and will travel through Wales for five days, visiting towns, villages, and key landmarks across North, West, and South Wales.

The Queen’s Baton Relay was launched on October 7th last year by The Queen, in a ceremony at Buckingham Palace. The Baton is visiting all 72 nations and territories of the Commonwealth for 294 days, covering 140,000 kilometres.

The Queen’s Baton Relay first took place in 1958 at the Commonwealth Games in Cardiff, and this year’s Relay will mark its 16th year. The Queen’s Baton Relay is a tradition that celebrates, connects, and excites communities from across the Commonwealth in the build up to the Games.

 

Amserlen digwyddiadau Taith Baton y Frenhines

(Gall lleoliadau ac amser newid. Manylion pellach i’w hychwanegu, gan gynnwys pwy fydd yn cludo’r Baton, digwyddiadau cyhoeddus a chyfleoedd ar gyfer y cyfryngau)

DIWRNOD 1: Dydd Mercher 29 Mehefin

YNYS Mon

– Bydd y Baton yn cyrraedd Cymru ar fad achub i glwb hwylio Caergybi – bydd Band Brenhinol Cymru yn perfformio ac yna bydd derbyniad i’w groesawu
– Gweithgareddau aml-chwaraeon ar y cae 3G lleol
– Cystadleuaeth codi pwysau yn HAWFC, dan arweiniad Cyfarwyddwr Perfformiad Codi Pwysau Cymru, Ray Williams
– Canolfan Hamdden Caergybi; Ysgolion yn cystadlu yng nghampau Gemau’r Gymanwlad
– Porthaethwy

Gwynedd

– Y Baton yn cyrraedd Bethesda lle bydd ysgolion lleol yn cymryd rhan mewn taith gyfnewid
– Côr lleol yn perfformio yng Nghanol y Dref
– Llyn Dinas i Feddgelert, gyda wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri
– Portmeirion gyda Derek Brockway

DIWRNOD 2: Dydd Iau 30 Mehefin

– Ysgol Craig Deryn ym Mro Dysynni ac yna Ysgol Penybryn yn Nhywyn a thaith gyfnewid drwy strydoedd y dref
– Trên stêm i Abergynolwyn

Ceredigion

– Aberystwyth; Trafodaeth ar newid hinsawdd
– Y Daith yn cychwyn yn y clwb Bowls, Coedlan y Llwyfen ac i lawr i orsaf reilffordd Cwm Rheidol
– Canolfan yr Urdd Llangrannog; Gweithgareddau a thaith i lawr i’r traeth

DIWRNOD 3: Dydd Gwener 1 Gorffennaf

Sir Benfro

– Cyrraedd Castell Henllys; Caer o’r oes Haearn, plant ysgol
– Yr harbwr; Cadetiaid Môr yn teithio i lawr y Doc i’r môr ar gychod
– Wdig; Ail-greu 225 mlynedd ers goresgyniad diwethaf Prydain
– Ysgol Bro Gwaun; Ymgais Record Byd gyda phêl rygbi

Sir Gaerfyrddin

– Parc Gwledig Pen-bre; Taith i lawr y llethr sgïo ac ar dobogan, ac yna cludo’r Baton ar feic i’r traeth
– Trosglwyddo’r Baton i rywun mewn cadair olwyn sy’n addas i’r traeth, ac ar fad achub i gyfeiriad RNLI Porth Tywyn (Digwyddiad cymunedol)
– Taith Triathlon Llwybr yr Arfordir i Lanelli
– Gweithgareddau dŵr ym Mae Saint Elli
– Ffasiwn cynaliadwy Onesta yn Llanelli

DIWRNOD 4: Dydd Sadwrn 2 Gorffennaf

Castell-nedd Port Talbot

– Baglan; Symposiwm ar Garbon yng Nghanolfan Hydrogen Prifysgol De Cymru
– Car hydrogen yn cludo’r Baton i Barc Margam
– Digwyddiad chwaraeon a thaith gyfnewid gyda phlant lleol

RhCT

– Canolfan gymunedol Aberfan ac yna taith gyfnewid ar hyd Llwybr Taf i ganolfan hamdden Merthyr; clybiau chwaraeon lleol
– Gwifren sip yn Hirwaun
– Cwm Clydach; digwyddiad chwaraeon iau ar gae King George

DIWRNOD 5: Dydd Sul 3 Gorffennaf

– Casnewydd; Digwyddiad Geidiaid, Sgowtiaid a Brownis yn yr amgueddfa Athletau Genedlaethol
– Canolfan foli traeth Parc Fictoria, Treganna
– Sioe Awyr Abertawe gydag arddangosfa parasiwt
– Baton yn gadael am Loegr i’w gadarnhau

(Manylion ac amseriadau pellach i ddilyn)