Cymuned

Dechreuodd y prosiect ymgysylltu ag ysgolion ym mis Hydref 2018 gyda’r nod o ysbrydoli pobl ifanc ledled Cymru. Ein prif nodau yw:

  1. Cynyddu ymwybyddiaeth o Dîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad, er mwyn hybu ein gwerthoedd allweddol a dangos pwysigrwydd cydraddoldeb a chynnwys pawb, y cyfleoedd y mae Gemau’r Gymanwlad wedi’u rhoi i athletwyr o Gymru, a’r ffordd y gall chwaraeon newid bywydau.
  2. Cyflwyno cysyniad dinasyddiaeth i blant Cymru; gyda’r nod o gynyddu mudoledd cymdeithasol, gan amlygu’r ffaith bod pob plentyn yn aelod o’i dref/bentref, ei wlad a’r Gymanwlad ehangach.

Ein nod hirdymor yw teithio ledled Cymru gan ddod i gyswllt â phobl ifanc ym mhob cwr o’n gwlad.

Os hoffech i ni ymweld â’ch ysgol, cwblhewch y ffurflen isod.

Os oes gennych ymholiadau pellach ynglŷn â’n prosiect ymgysylltu ag ysgolion, anfonwch e-bost at Cathy.Williams@teamwales.cymru

Map of Wales
community schools team wales
community schools team wales
community schools team wales
community schools team wales
community schools team wales
community schools team wales
community schools team wales
community schools team wales
community schools team wales
community schools team wales

Gwnewch gais am Ymweliad