Cymuned

Dechreuodd y prosiect ymgysylltu ag ysgolion ym mis Hydref 2018 gyda’r nod o ysbrydoli pobl ifanc ledled Cymru. Ein prif nodau yw:

  1. Cynyddu ymwybyddiaeth o Dîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad, er mwyn hybu ein gwerthoedd allweddol a dangos pwysigrwydd cydraddoldeb a chynnwys pawb, y cyfleoedd y mae Gemau’r Gymanwlad wedi’u rhoi i athletwyr o Gymru, a’r ffordd y gall chwaraeon newid bywydau.
  2. Cyflwyno cysyniad dinasyddiaeth i blant Cymru; gyda’r nod o gynyddu mudoledd cymdeithasol, gan amlygu’r ffaith bod pob plentyn yn aelod o’i dref/bentref, ei wlad a’r Gymanwlad ehangach.

Ein nod hirdymor yw teithio ledled Cymru gan ddod i gyswllt â phobl ifanc ym mhob cwr o’n gwlad.

Os hoffech i ni ymweld â’ch ysgol, cwblhewch y ffurflen isod.

Os oes gennych ymholiadau pellach ynglŷn â’n prosiect ymgysylltu ag ysgolion, anfonwch e-bost at Cathy.Williams@teamwales.cymru

Map of Wales

Gwnewch gais am Ymweliad