Opportunity with Commonwealth Games Wales

Allech chi gynnig cymorth perfformiad eithriadol i ddynion a menywod chwaraeon elît?

Mae Gemau'r Gymanwlad Cymru yn dymuno penodi Rheolwr Tîm Cyffredinol Perfformiad i arwain y tîm sy'n cefnogi'r athletwyr cyn ac yn ystod y Gemau nesaf yn Birmingham 2022.

Fel rhan o uwch dîm rheoli Tîm Cymru, byddwch yn gweithio gyda'r holl arweinwyr perfformiad, yn cydweithio'n agos â Chyrff Llywodraethu ac yn sicrhau bod gwasanaethau cymorth athletwyr yn cael eu darparu i safon uchel.

Darllenwch y disgrifiad yma.