Global appointments put Wales on the world sporting stage

Mae’r Cadeirydd a Phrif Swyddog Gweithredol o Gemau’r Gymanwlad Cymru, y corff cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddewis a danfon athletwyr i gystadlu dros Gymru at y Gemau’r Gymanwlad, wedi cael ei apwyntio i ddwy rôl allweddol o fewn y Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad.

Mae Helen Phillips, MBE wedi ei hethol ar Bwyllgor Chwaraeon Gemau’r Gymanwlad ac mae Chris Jenkins, Prif Swyddog Gweithredol y Gemau’r Gymanwlad Cymru wedi ei hethol fel Is-lywydd y Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad.

Gyhoeddwyd yr apwyntiadau at Wasanaeth Cyffredinol y Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad 2019 yn Rwanda ar 5ed Medi, lle wnaeth cynrychiolwyr o bob cenedl Gymanwlad dod at ei gilydd i drafod chwaraeon Gymanwlad ac etholi ei bwrdd gweithredol a phwyllgorau newydd.

Welodd y Cynulliad Cyffredinol y gymeradwyaeth o strategaeth Trawsnewidiad 2022 newydd a’r esblygiad parhaus o’r rheoliadau a llywodraethu. Darllen mwy yma: https://thecgf.com/news/cgf-launch-transformation-2022-refresh-new-brand-celebrated-first-time

Wnaeth trafodaethau cymryd lle er mwyn bellach esblygu’r rhaglen Chwaraeon y Gemau’r Gymanwlad wrth i frand a logo newydd yr FGG cael ei ymddangos yn ffurfiol am y tro cyntaf erioed.

Cydnabyddedig fel y Gemau Cyfeillgar, y Gemau’r Gymanwlad yw’r unig ddigwyddiad aml-gampau sy’n cymysgu athletwyr para gydag athletwyr cyrff galluog dros 11 dydd.

Ynghyd a 71 cymdeithas Gemau’r Gymanwlad, mae Cymru yn aelod o’r Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad ac yn un o chwe chenedl sydd wedi cystadlu at bob Gemau’r Gymanwlad, wedi’ ei adnabod yn flaenorol fel Gemau’r Ymerodraeth ers 1930.

Mae nifer o ffigyrau chwaraeon yng Nghymru wedi croesawu’r apwyntiadau, sy’n sefydlu Cymru fel cenedl allweddol ar y map chwaraeon byd-eang.  

Dywedodd Helen Phillips MBE:

“Mae pleser gennyf gael fy ethol i bwyllgor Ffederasiwn Chwaraeon y Gemau’r Gymanwlad. Mae’r rhaglen chwaraeon yn feirniadol i lwyddiant y gemau, a rhaid parhau ei datblygu a pharhau i fod yn berthnasol er mwyn atynnu’r athletwyr gorau. Rhan bwysicaf fy swydd fel Cadeirydd yw sicrhau fod athletwyr a chwaraeon yn cael ei hadnabyddi a’i chynrychioli a does dim fforwm gwell i wneud hyn.

Dywedodd Chris Jenkins:

“Mae’n fraint cael fy ethol fel Is-lywydd y Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad. Ers cynrychioli Ewrop ar y bwrdd FGG am wyth blwyddyn rydw i’n edrych ymlaen at her Newydd, yn gweithio gydag ac yn cynrychioli pob cenedl a thiriogaeth Gymanwlad.

Mae gwerthoedd y Gemau’r Gymanwlad yn fwy gweledol a pherthnasol yng nghymdeithas heddiw, yn dod a trydedd o’r boblogaeth fyd-eang at ei gilydd; dinasyddion y Gymanwlad.

Mae gwerthoedd chwaraeon a’r Gymanwlad yn cael y pŵer i newid bywydau, newid ein hamgyffredion ac ysbrydoli’r ifanc.”