Taith Baton Y Frenhines yn ymweld â Chymru!

Bydd Taith Baton Y Frenhines yn ymweld ag Ynys Môn ar 29 Mehefin, cyn mynd ymlaen i deithio o amgylch Cymru dros gyfnod o bum niwrnod. Lansiodd Ei Mawrhydi Daith Baton Y Frenhines, Gemau’r Gymanwlad Birmingham 2022 mewn seremoni â gynhaliwyd ym Mhalas Buckingham fis Hydref y llynedd. Bydd y Baton yn cyrraedd Gogledd Cymru, o Ogledd Iwerddon, ac yn ymweld â threfi, pentrefi a...

Bydd Taith Baton Y Frenhines yn ymweld ag Ynys Môn ar 29 Mehefin, cyn mynd ymlaen i deithio o amgylch Cymru dros gyfnod o bum niwrnod.th travelling through Wales over five days.

Lansiodd Ei Mawrhydi Daith Baton Y Frenhines, Gemau’r Gymanwlad Birmingham 2022 mewn seremoni â gynhaliwyd ym Mhalas Buckingham fis Hydref y llynedd.

Bydd y Baton yn cyrraedd Gogledd Cymru, o Ogledd Iwerddon, ac yn ymweld â threfi, pentrefi a lleoliadau nodedig yng Ngogledd, Canolbarth a De Cymru. Yna trosglwyddir y Baton i ddwylo Lloegr ar gyfer Seremoni Agoriadol Gemau’r Gymanwlad Birmingham 2022 ar 28 Gorffennaf.th.

Yn ystod Taith Baton Y Frenhines bydd Gemau’r Gymanwlad Cymru yn cefnogi ac yn annog rhoi sylw i bobl ifanc, yn mynd i’r afael â materion allweddol cynaliadwyedd ac yn defnyddio pŵer chwaraeon a chymuned fel llwyfan i wella lefelau gweithgarwch corfforol, wedi’r pandemig, yng Nghymru.

Cynhaliwyd Taith Baton Y Frenhines am y tro cyntaf o Balas Buckingham i Gaerdydd ar gyfer Gemau’r Gymanwlad y flwyddyn honno. Mae cynnal Taith Baton Y Frenhines bellach yn draddodiad sy’n dathlu, yn cysylltu ac yn cyffroi cymunedau ar draws y Gymanwlad yn ystod y cyfnod sy’n arwain at Gemau. Bydd Baton Y Frenhines yn ymweld â phob un o 72 cenedl a thiriogaeth y Gymanwlad dros gyfnod o 294 niwrnod, gan deithio 140,000 cilometr.

Cafodd y Baton ei greu yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr gan gyfuno celf, technoleg a gwyddoniaeth. Mae wedi’i wneud o gopr, alwminiwm a dur, ac hefyd yn cynnwys edefyn o’r blatinwm yn deyrnged i flwyddyn Jiwbilî Platinwm Ei Mawrhydi Y Frenhines. Ceir ynddo hefyd dechnoleg fodern o’r radd flaenaf; camera 360 gradd, monitor cyfradd curiad y galon, synwyryddion atmosfferig a golau LED.

Meddai Chris Jenkins, Prif Swyddog Gweithredol, Gemau’r Gymanwlad Cymru,“Mae Taith Baton y Frenhines yn ddigwyddiad holl bwysig i ni fel tîm. Mae’r fwy na dim ond ras gyfnewid. Mae’n gyfle i ni ymweld â chymunedau ar hyd a lled Cymru, i ddefnyddio’n safle ffodus fel llais dros yr athletwyr, er mwyn cael cefnogaeth gymunedol i’n tîm ar gyfer y Gemau. Mae’r Daith hefyd yn gyfle i ni gefnogi materion byd-eang pwysig, fel yr amgylchedd a chynaliadwyedd ac annog mwy o weithgarwch corfforol.”

I gael rhagor o wybodaeth am Daith Baton y Frenhines ac i ddilyn taith y Baton, cliciwch yma