Crynodeb DIWRNOD 6 Tîm Cymru

Nid yw’r Medalau’n dod i ben ar Ddiwrnod 6 i Gymru!

  • Aled Davies yn dod yn Bencampwr Gemau’r Gymanwlad am y tro cyntaf wrth iddo ennill Aur yn y Ddisgen
  • Curodd Tîm Cyfnewid Dull Cymysg i ddynion 4×100 Record Cymru yn y nofio
  • Natalie Powell yn cipio Arian yn y Jiwdo

PÊL-RWYD

De Affrica yn erbyn Cymru

Dechrau cryf i Gymru yn y chwarter cyntaf gyda’r sgôr yn agos iawn, yn gorffen 12-12 wedi’r 15 munud cyntaf. De Affrica gymerodd y fantais yn y ddau chwarter nesaf, fodd bynnag, dangosodd Cymru gadernid a grym i leihau’r diffyg yn y pedwerydd chwarter. Y sgôr terfynol oedd 69-51. 

PAFFIO

Hwn oedd diwrnod cyntaf rownd yr wyth olaf i Helen Jones, Rosie Eccles a Taylor Bevan. Yn gyntaf, gan wneud ei hymddangosiad cyntaf yn y Gymanwlad yn yr adran pwysau pryf 48-50kg oedd Helen Jones, yn erbyn Zareen Nikhat o’r India. Serch hynny, siom i’r paffiwr o Abertawe wrth i Nikhat gipio’r fuddugoliaeth ar bwyntiau. 

Nesaf yn y ring oedd enillydd medal arian Arfordir Aur 2018, Rosie Eccles, a oedd yn erbyn enillydd Medal Efydd Tokyo 2020, Lovlina Borghain o’r India. Gyda gornest agos, cipiodd Rosie y fuddugoliaeth mewn penderfyniad hollt ac mae’n sicr o fedal efydd o leiaf. 

Yn cloi’r gêm yn yr NEC oedd Taylor Bevan, sy’n gwneud ei drydydd ymddangosiad yn y ring yr wythnos hon. Roedd Bevan yn erbyn Jerone Ennis o Jamaica. Ar ôl dwy ergyd llorio yn ei ddwy ornest gyntaf, enillodd Bevan trwy benderfyniad unfrydol ac mae hefyd yn sicr o fedal.

JIWDO

Curodd pencampwraig bresennol y Gymanwlad o 2014, Natalie Powell, Francesca Agathe (Mauritius) a Coralie Godbout (Canada) i gyrraedd gêm y fedal aur. Mewn gornest dynn yn erbyn Emma Reid, lle chwaraeodd y fenyw o Loegr yn amddiffynnol ar ôl sgorio 1 pwynt yn gynnar, enillodd Natalie arian. 

NOFIO

 Sesiwn y Bore:

Cymhwysodd tîm ras gyfnewid dull cymysg 4 × 100 y Dynion ar gyfer y rownd derfynol, ar ôl i Ganada gael ei diarddel. 

 Sesiwn Prynhawn:

Dylan Broom – Dull Rhydd 200m Dynion S14

Dechreuodd Dylan sesiwn y prynhawn i Dîm Cymru gyda nofiad trawiadol yn gorffen yn 7fed, gydag amser o 1:58.65.

Medi Harris – Dull Cefn 50m i Fenywod

Roedd nofio anghredadwy gan Medi yn y rhagrasys yn golygu ei bod wedi cymhwyso yn ail gyflymaf, ac mewn rownd derfynol gyflym fe fethodd ar fedal o 0.04 o eiliad i orffen yn 5ed. 

Ras Gyfnewid Dulliau Cymysg  4×100 Dynion

Arweiniodd nofio gwych gan y bechgyn atynt yn curo record Cymru gan orffen yn y 4ydd safle, gydag amser o 3:36.43. 

TENIS BWRDD

Daeth Tîm Trawiadol Cymru i’r brig ym mhob un ond un o’u 10 gêm yn Yr NEC, gan symud ymlaen yn gyffredinol yng ngemau rhagbrofol y Senglau heddiw.

Cafwyd buddugoliaethau argyhoeddiadol i Chloe Thomas Wu Zhang (yn erbyn Zodwa Maphanga, 4-0) ac Anna Hursey (Catherine Spicer, 4-0) yng ngemau agoriadol y Menywod. Fe wnaethon nhw ailadrodd y gamp yn erbyn Fathimath Dheema Ali a Nandeshwaree Jalim yn y drefn honno (3-0 ym mhob achos) yn eu hail o’r diwrnod.

Cyrhaeddodd y ddwy frig eu grŵp a symud ymlaen yn y gystadleuaeth.

Llwyddodd Callum Evans i sicrhau dwy fuddugoliaeth o 4-0 ei hun, gan guro Mick Crea a Sharpel Elia yn y Dynion i sicrhau ei le yn y rownd nesaf.

Mewn mannau eraill cafodd Grace Williams gêm gyntaf galed yn erbyn Li Na Lei, gan golli 3-0 ond cofrestrodd ei buddugoliaeth gyntaf yn y Gemau, gan guro Noela Olo o Ynysoedd Solomon 3-0 i sicrhau gêm yn erbyn Felicity Pickard yfory (11.50am).

Yn y cyfamser bu’n rhaid i Joshua Stacey gloddio’n ddwfn i guro Chao Ming Chee yn ei lwyddiant cyntaf (3-1) yn Nosbarthiadau Senglau Dynion 8-10.

Enillodd y chwaraewr 22 oed gêm olaf y sesiwn er iddo golli’r gêm gyntaf yn erbyn Tajudeen Agunbiade, gan guro 3-1 sy’n golygu gêm yfory yn erbyn Panteleimon Kailis o Gyprus (1pm).

ATHLETAU

Athletwyr Cymru oedd amlycaf yn rownd derfynol disgen y Dynion F42-44/61-64! Perfformiodd Aled Davies yn anhygoel i ennill aur gyda thafliad a oedd yn record y Gemau er mwyn hawlio’r un teitl byd-eang nad oedd wedi’i gipio o’r blaen gyda Harrison Walsh yn cipio’r efydd yn ei Gemau’r Gymanwlad cyntaf erioed!

Yn ystod sesiwn y bore roedd dau o’n hathletwyr o Gymru yn cystadlu. Bu Lauren Evans yn cystadlu yn y naid hir ar ail ddiwrnod yr heptathlon a llwyddodd Joe Brier i gymhwyso ar gyfer y rownd gynderfynol yn 400m y dynion.

Ymlaen i’r sesiwn gyda’r nos ac yn rownd gynderfynol 100m y dynion roedd Jeremiah Azu mewn cyflwr gwych yn gosod PB ac yn cymhwyso ar gyfer y rownd derfynol. O flaen stadiwm orlawn bu’r rownd derfynol yn dipyn o achlysur gydag Azu yn gorffen yn 5ed i ddod yn rhedwr 100m mwyaf llwyddiannus Tîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad. 

Yn y cyfamser roedd yn berfformiad gwych gan Hannah Brier yn rownd gynderfynol 100m y menywod ac er nad oedd hi wedi cymhwyso ar gyfer y rownd derfynol roedd Hannah yn falch iawn o’i rhediad. 

Roedd y noson hon hefyd yn nodi diwedd yr heptathlon gyda Lauren Evans yn cystadlu yn y waywffon a 800m. Mae cystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad yn brofiad bythgofiadwy iddi! 

Yn rownd yr wyth olaf gorffennodd Adele Nicoll yn 8fed tra rhedodd Rhys Jones dros y llinell yn y 6ed safle yn rownd derfynol T37/38 100m yn ei 3ydd Gemau Gymanwlad.

SBONCEN

Roedd hi’n ddechrau ar ein cystadleuaeth dyblau cymysg gydag Emily Whitlock a Peter Creed yn herio’r brawd a chwaer o Ghana, Ashley a Jason-Ray Khalil yn rownd y 32. Bu’r pâr yn dominyddu er eu bod yn dal i ddod i arfer â chwarae gyda’i gilydd ar y cwrt. Daethant o hyd i’w rhythm yn fuan a threchu’r pâr mewn dwy set, 11-3, 11-10. 

Dangosodd Joel ei safon a’i benderfyniad yn ei rownd derfynol yn erbyn rhif 1 y Byd, Paul Coll o Seland Newydd. Dangosodd y ddau sgil anhygoel ac ergydion tric mewn ralïau hir. Er gwaethaf cymryd y set gyntaf yn argyhoeddiadol, ni aeth cyfres o benderfyniadau dadleuol gan y dyfarnwyr o blaid Joel ac er gwaethaf ymdrech fawr collodd y gêm 3-2 (11-3, 9-11, 11-8, 8-11, 7-11).

HOCI

Roedd dynion Cymru yn wynebu Ghana yn eu gêm grŵp olaf ond un gan gipio buddugoliaeth o 6-1. Roedd hi’n ddechrau araf i’r Cymry gyda thîm Ghana ar y blaen yn gynnar yn yr 21ain munud. Roedd hyn yn amlwg wedi ysgogi Cymru ac fe wnaethant ymateb yn gyflym gyda gôl eu hunain trwy fflic-lusg glasurol gan Gareth Furlong. Ailadroddodd Gareth ei ddosbarth meistr fflic-lusg ddwywaith eto drwy gydol y gêm.  Ychwanegodd Ben Francis ac Owain Dolan-Gray eu goliau eu hunain hefyd i ddod â nifer Cymru i 6. Rhaid canmol cefnogwyr Ghana a oedd yn y dorf a greodd awyrgylch anhygoel gyda’u canu a’u dawnsio, bu ein Gareth Furlong yn destun dawns mob yn ystod ei ddyletswyddau cyfryngau.