CYHOEDDI LLYWYDD NEWYDD FFEDERASIWN GEMAU’R GYMANWLAD

Mae Chris Jenkins, cyn Brif Weithredwr Gemau’r Gymanwlad Cymru wedi cael ei gyhoeddi’n Llywydd newydd Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad (CGF) yn y Cynulliad Cyffredinol yn Singapore
Bydd Chris, a oedd yn un o dri is-lywydd yn y CGF, yn cymryd yr awenau oddi wrth y Fonesig Louise Martin, sydd wedi bod yn y swydd ers 2015.

Ymunodd Chris â Gemau’r Gymanwlad Cymru (GGC) am y tro cyntaf yn 2005, gan ddod yn Brif Swyddog Gweithredol yn 2010, gan gefnogi timau ar draws pump o Gemau a phedwar Gemau ieuenctid. Fe ymddiswyddodd yn 2022 ar ôl 12 mlynedd yn arwain Tîm Cymru fel y Prif Weithredwr. Bu hefyd yn gadeirydd Pwyllgor Datblygu CGF ac yn aelod o’r Pwyllgor Perfformiad a Thaliadau gyda’r Fonesig Louise. Dyfarnwyd OBE i Chris yn Anrhydeddau Pen-blwydd cyntaf y Brenin yn gynharach eleni.
Mae Llywydd Gemau’r Gymanwlad Cymru, Helen Phillips MBE hefyd wedi cael ei dewis i fod yn aelod o Fwrdd y CGF, fel Is-lywydd Rhanbarthol Ewrop.
Daeth Helen yn Gadeirydd benywaidd cyntaf Gemau’r Gymanwlad Cymru yn 2013 ac mae hi wedi bod yn rhan annatod o’r sefydliad, gan gefnogi’r gwaith o gynllunio a chynnal pum Gemau’r Gymanwlad. Mae Helen wedi bod yn aelod allweddol o Bwyllgor Chwaraeon CGF. Dyfarnwyd MBE iddi yn 2019 am wasanaethau i Gymnasteg a hi yw Llywydd presennol Gymnasteg Prydain.
Dywedodd Llywydd GGC, Helen Phillips, ‘Rwyf wrth fy modd yn derbyn cefnogaeth gref gan yr aelodau i ddod yn Is-lywydd Rhanbarthol Ewrop ar fwrdd Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad. Mae mudiad y Gymanwlad yn rhywbeth rwy’n angerddol amdano, ac rwyf wedi ymrwymo i gefnogi’r tîm i sicrhau y cynhelir Gemau’r Gymanwlad ar gyfer y cylch nesaf a sicrhau bod dyfodol y digwyddiad unigryw hwn yn ddiogel.”
Ychwanegodd Cadeirydd GGC, Gareth Davies, ‘Mae’n newyddion gwych bod Helen a Chris wedi cael eu hethol drwy bleidlais i Fwrdd CGF. Mae’r ddau wedi dangos ymrwymiad eithriadol i Gemau’r Gymanwlad, ar lefel CGF a gyda Thîm Cymru. Nid oes gen i unrhyw amheuaeth y byddan nhw’n gwneud gwaith rhagorol yn eu swyddi yn y dyfodol. Fel GGC, rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio dan arweinyddiaeth Chris dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf. Ar ran Bwrdd ac aelodau GGC, hoffwn longyfarch y ddau ohonyn nhw ar eu penodiadau haeddiannol.