COVID-19 *UPDATE*

Yn unol â chanllawiau cyfredol y Llywodraeth, bydd ein swyddfeydd yn parhau i fod ar gau er mwyn amddiffyn a diogelu ein staff.

Er bod ein swyddfa ar gau, mae'r tîm yn parhau i weithio o gartref ac mae modd cysylltu â nhw yn ystod oriau swyddfa arferol os oes angen i chi wneud hynny.

Os oes gennych ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â Cathy Williams drwy:
E-bost: cathy.williams@teamwales.cymru
Ffôn: 07786 336007
neu drwy'r dudalen Cysylltwch â ni

Ar gyfer unrhyw ymholiadau gan y cyfryngau, anfonwch e-bost i media@teamwales.cymru a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Mae modd gweld y diweddaraf am holl newyddion Tîm Cymru drwy ein tudalen Newyddion ac ar draws ein sianeli cyfryngau cymdeithasol;
Facebook 
Twitter / Tîm Cymru 
Twitter / Ysbrydoli 
Instagram 

Gan bob un o aelodau Tîm Cymru, rydym yn gobeithio eich bod yn cadw'n iach a diolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.