Intern with Team Wales!

Mae ein partneriaeth gyda Phrifysgol De Cymru yn golygu fod ni’n cynnig cyfleoedd cyffroes ac unigryw i gwblhau interniaethau gyda Gemau’r Gymanwlad Cymru. Os hoffech drio ein lleoliad 10-wythnos neu aros am flwyddyn academaidd gyfan; mae ein interniaeth yn cynnig i chi'r siawns i weithio at un o fudiadau chwaraeon fwyaf clodfawr yng Nghymru, yn datblygu sgiliau yn yr amgylchedd gwaith a gwella eich cyflogadwyedd.

 

Wnaethon ni dal lan gydag ychydig o’n interniau i adlewyrchu ar ei amser gyda ni a thrafod sut mae cwblhau’r rhaglen interniaeth wedi ei helpu ar ôl radio –

Barod am eich sialens nesaf? Cysylltwch â Cathy Williams at cathy.williams@teamwales.cymru am fwy o wybodaeth am gyfleodd interniaeth ar gyfer blwyddyn academaidd nesaf.