Daith Faton y Frenhines

RYDYN NI EISIAU CHI i fod yn rhan o Daith Faton y Frenhines yn 2022

Mae Gemau’r Gymanwlad yn ddathliad o ddynoliaeth, cydraddoldeb a thynged ar draws Gwledydd y Gymanwlad. Bob pedwar blynedd yr ydym oll yn uno i arddangos ein llwyddiant ym maes chwaraeon a chyn pob Gemau, mae Baton y Frenhines yn teithio ar draws y Gymanwlad. Mae’r argyfwng hinsawdd yn effeithio ar bob aelod o’r Gymanwlad, ac er bod newidiadau i hinsawdd y ddaear yn naturiol, mae’r cynnydd dychrynllyd mewn newidiadau yn ganlyniad i’n gweithgareddau.

Trwy chwaraeon, mae gennym lais.

Rydym yn edrych am ysgolion, clybiau, dinasoedd, trefi a phentrefi i wneud hanes gyda ni…

Beth yr ydych yn ei wneud i amddiffyn ein planed? Dywedwch wrthym sut rydych chi'n llunio dyfodol mwy cynaliadwy.... a gallem fod yn ymweld â'ch tref gartref gyda thaith Baton y Frenhines yn 2022!

Pam ddylen ni ymweld â chi?

I gofrestru eich diddordeb, llenwi’r ffurflen isod a dywedwch wrthym beth mae eich ysgol/clwb/dinas/tref/pentref yn gwneud i greu dyfodol mwy cynaliadwy I Gymru.

Byddwch yn greadigol! Yn ogystal â’r ffurflen, rydym hefyd yn annog lluniau, fideos a ffurfiau creadigol arall o ddangos eich ymrwymiad i newid hinsawdd. Gallwch anfon eich lluniau a fideos i QBR@teamwales.cymru.

Lansiwyd Taith Faton y Frenhines yma yng Nghymru yn 1958.

Byddwch yn rhan o’r daith...

Byddwch yn rhan o Dîm Cymru...

Byddwch yn rhan o hanes.

Gwnewch gais i fod yn rhan o Daith Faton y Frenhines 2022: