GWEITHIO GYDA NI

Rhestr o'n swyddi isod Rydym am benodi uwch arweinydd profiadol, deinamig a phrofedig i'r swydd prif swyddog gweithredol. Bydd gan y swydd hon broffil uchel, sy'n arwain Gemau'r Gymanwlad yng Nghymru ar y llwyfan rhyngwladol, lle mae ganddo rôl amlwg fel aelod o Ffederasiwn Gemau'r Gymanwlad.

Rhestr o'n swyddi isod

Prif Swyddog Gwithredol Gemnau'r Gymanwlad Cymru

Rydym am benodi uwch arweinydd profiadol, deinamig a phrofedig i'r swydd prif swyddog gweithredol. Bydd gan y swydd hon broffil uchel, sy'n arwain Gemau'r Gymanwlad yng Nghymru ar y llwyfan rhyngwladol, lle mae ganddo rôl amlwg fel aelod o Ffederasiwn Gemau'r Gymanwlad.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch y llun isod...

Commonwealth Games Wales CEO