Swyddi Gwag

Stylised red dragon

Rheolwr Tîm Cyffredinol Perfformiad

SWYDD WAG:           Rheolwr Tîm Cyffredinol Perfformiad 

SEFYDLIAD:              Gemau'r Gymanwlad Cymru

DYDDIAD CAU:          26 Gorffennaf 2019

GOFYNION:                Llythyr eglurhaol a CV at: cjenkins@teamwales.cymru

 

Allech chi gynnig cymorth perfformiad eithriadol i ddynion a menywod chwaraeon elît?

Mae Gemau'r Gymanwlad Cymru yn dymuno penodi Rheolwr Tîm Cyffredinol Perfformiad i arwain y tîm sy'n cefnogi'r athletwyr cyn ac yn ystod y Gemau nesaf yn Birmingham 2022.

Fel rhan o uwch dîm rheoli Tîm Cymru, byddwch yn gweithio gyda'r holl arweinwyr perfformiad, yn cydweithio'n agos â Chyrff Llywodraethu ac yn sicrhau bod gwasanaethau cymorth athletwyr yn cael eu darparu i safon uchel.

Darllenwch fwy fan hyn.