Birmingham 2022

27th Jul 2022

"Calon y Deyrnas Gyfunol, enaid y Gymanwlad"

Mae Birmingham yn gartref i 1.1 miliwn o bobl ac mae'n un o ddinasoedd mwyaf amrywiol ei diwylliant yng ngwledydd Prydain. Mae'n cynrychioli amrywiaeth y Gymanwlad ac mae ganddi fwy o gamlesi na Fenis! Dyma ddinas ieuengaf Ewrop gydag ymron i 40% o'i phoblogaeth o dan 25 oed.

Mae holl gampau Gemau’r Gymanwlad yn cael eu cynnal yn Birmingham a'r cyffiniau yng Ngemau 2022, heblaw y seiclo, fydd yn digwydd yn felodrôm Llundain!

Bydd hefyd Pentref Gemau'r Gymanwlad, sy'n cael ei godi yn Perry Bar. Amcangyfrifir bod £15-20 miliwn yn cael ei wario ar adnewyddu'r orsaf drenau yn yr ardal, gyda 1,000 o dai newydd yn cael eu codi! Wedi'r Gemau, caiff y tai hyn eu gwerthu neu eu rhentu gyda nod ehangach o gynyddu'r stoc tai yn y ddinas.

Taith o'r lleoliad: https://www.youtube.com/watch?v=HJnTjfKi_R0

 

Gogleddol:

Athletau
- Stadiwm Alexander
www.birmingham.gov.uk/alexanderstadium

Triathlon
- Parc Sutton
www.birmingham.gov.uk/suttonpark

Rygbi
- Stadiwm Villa Park
https://www.avfc.co.uk/villa-park

 

Canol y Ddinas:

Nofio
- Sandwell
www.sandwell.gov.uk/aquaticscentre

Deifio
- Sandwell
www.sandwell.gov.uk/aquaticscentre

Gymnasteg
- Arena Birmingham 
www.ricoharena.com

Codi Pwysau
- Neuadd Symphony
https://www.thsh.co.uk/

Pŵer Godi
- Neuadd Symphony
https://www.thsh.co.uk/

Marathon
- Llwybr i'w bennu

Seiclo
- Coventry a Swydd Warwick mewn trafodaeth

Pêl-fasged
- Sgwâr Victoria

 

Dwyreiniol:­

Bocsio
- NEC
www.thenecgroup.com

Tennis bwrdd
- NEC
www.thenecgroup.com

Jwdo
- NEC
www.thenecgroup.com

Reslo
- NEC
www.thenecgroup.com

 

Deheuol:

Hoci
- Prifysgol Birmingham

Sboncen
- Prifysgol Birmingham

 

Arall:

Beicio Mynydd
- Cannon Chase 
www.forestryengland.uk/cannock-chase-forest

Seiclo dan do
- Llundain, Parc Felo Lea Valley
www.visitleevalley.org.uk/velopark

Pêl-rwyd
- Arena Ericsson

Bowlio
- Leamington Spa

 

https://www.birmingham2022.com

https://www.youtube.com/watch?v=XGbCAC9DEEQ&t=13s 

 

Cysylltiadau Birmingham

Cadeirydd: John Crabtree
Prif Weithredwr dros dro: Ian Reid

Cyfeiriad: 10 Woodcock Street, Birmingham, B7 4BL

E-bost: generalenquiries@birmingham2022.com

Twitter: @BirminghamCG22