Reslo

Gwelwyd reslo yn y Gemau cyntaf yn Hamilton 1930. Ychwanegwyd reslo menywod at y Gemau yn Dehli 2010.

Corff Llywodraethu Cenedlaethol

www.welshwrestling.com

Wrestling
Tabl Cyflawniadau ar gyfer reslo
2014 1 efydd
2018 1 arian, 1 efydd