Chwaraeon

Cleddyfaeth

Bu Cleddyfaeth yn rhan o'r Gemau (Gemau'r Ymerodraeth) o Gemau Auckland yn 1950 hyd at Gemau Caeredin yn 1970. Mae Ffederasiwn Gemau'r Gymanwlad yn parhau i gydnabod Cleddyfaeth fel camp a all gael ei chynnwys unwaith yn rhagor yn y dyfodol.

 

1954 – 1 efydd

1958 – 2 efydd

1966 – 1 efydd

CYFANSWM: 4 medal

Corff Llywodraethu Cenedlaethol:

https://www.welshfencing.org