Y Newyddion Diweddaraf

Comiswn Athletwyr wedi cael eu ddewis ar Gemau'r Gymanwlad yn Birmingham

Mae paratoadau Tîm Cyru ar gyfer Birmingham 2022 wedi cychwyn yn swyddogol wrth iddynt gyhoeddi detholiad y Comisiwn Athletwyr yr wythnos hon.

Mae’r…

8th Mar 2019 Darllen mwy

Team Wales celebrated at 10 Downing Street

It’s not every day you get an invite to join the Prime Minister for an evening reception!

On June 4th 2018, Team Wales were invited along to 10 Downing…

5th Jun 2018 Darllen mwy

Tîm Cymru’n dathlu’r canlyniad gorau erioed yng Ngemau’r Gymanwlad yr Arfordir Aur

Mae athletwyr Tîm Cymru yn dathlu ar ôl y perfformiad gorau erioed yng Ngemau’r Gymanwlad 2018 ar Arfordir Aur Awstralia.

Enillodd y tîm o oddeutu 200…

15th Apr 2018 Darllen mwy

Uchafbwyntiau diwrnod olaf ond un Gemau'r Gymanwlad 2018

YR ARFORDIR AUR 2018: Y PERFFORMIAD GORAU ERIOED GAN DÎM CYMRU

Cyfanswm o 10 o fedalau aur i Gymru yn sgil buddugoliaethau i Lee a Price yn y bocsio

Aur…

14th Apr 2018 Darllen mwy

Uchafbwyntiau nawfed diwrnod Gemau'r Gymanwlad 2018


Arian i Charig yn y ffeinal reslo gyntaf i Gymru

Gymnasteg cylch yn dod ag arian i Halford

McDonagh yn hawlio efydd, a lle yn y ffeinal i ddau o’r bocswyr…

13th Apr 2018 Darllen mwy

Uchafbwyntiau wythfed diwrnod Gemau'r Gymanwlad 2018

CYMRU’N CYRRAEDD 25 O FEDALAU – YR UN FAINT AG Auckland 1990

Curtis Dodge yn ennill y fedal efydd yn y reslo

Ail fedal i Olivia Breen yn y sbrint 100m…

12th Apr 2018 Darllen mwy

Uchafbwyntiau seithfed diwrnod Gemau'r Gymanwlad 2018

GILLY A JULIE YN ENNILL MEDAL EFYDD YN Y BOWLIO LAWNT 

Y tîm parau cymysg B2/BN3 yn ennill 23ain medal Tîm Cymru ar yr Arfordir Aur

Y bocsiwr Rosie Eccles…

11th Apr 2018 Darllen mwy

Uchafbwyntiau chweched diwrnod Gemau'r Gymanwlad 2018

AUR I’R SAETHWR DAVID PHELPS WRTH I GYFANSWM MEDALAU TÎM CYMRU GYRRAEDD 22

Anrheg penblwydd i Phelps wrth iddo ennill y gystadleuaeth reiffl tra’n…

10th Apr 2018 Darllen mwy

Uchafbwyntiau pumed diwrnod Gemau'r Gymanwlad 2018

TAIR MEDAL AUR I DÎM CYMRU AR DDYDD LLUN LLWYDDIANNUS YN Y GEMAU

Ar ôl ennill 6 medal arall heddiw, mae cyfanswm medalau Cymru i fyny i 16 (6 Aur, 6…

9th Apr 2018 Darllen mwy

Uchafbwyntiau pedwerydd diwrnod Gemau'r Gymanwlad 2018

NAID EURAIDD GAN BREEN WRTH I DÎM CYMRU GYRRAEDD 10 MEDAL  

Heddiw, enillodd para-bencampwr y byd Olivia Breen fedal aur Gemau’r Gymanwlad ar ddiwrnod…

8th Apr 2018 Darllen mwy

Uchafbwyntiau trydydd ddiwrnod Gemau'r Gymanwlad 2018

BARKER YN CIPIO’R AUR I DÎM CYMRU AR DDIWRNOD ARALL LLWYDDIANNUS

Elinor Barker o Gaerdydd yn ennill Ras Bwyntiau 25km y merched

Ail fedal aur i’r para…

7th Apr 2018 Darllen mwy

Uchafbwyntiau ail ddiwrnod Gemau'r Gymanwlad 2018

GARETH EVANS YN ENNILL Y FEDAL AUR GYNTAF I GYMRU

Hefyd heddiw:

Y beiciwr sbrint Lewis Oliva yn ennill Arian yng nghystadleuaeth y Keirin i ddynion

Tîm…

6th Apr 2018 Darllen mwy

Uchafbwyntiau diwrnod cyntaf Gemau'r Gymanwlad 2018

BALL A MITCHELL YN ENNILL Y FEDAL GYNTAF I DÎM CYMRU AR YR ARFORDIR AUR

Y pâr tandem yn cipio’r arian yn Felodrôm Anna Meares

Hefyd: 

Cychwyn anhygoel i…

5th Apr 2018 Darllen mwy

Rhagolwg o ddiwrnod cynta'r cystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad 2018

Ar ôl Seremoni Agoriadol anhygoel yn Stadiwm Carrara, edrychwn ymlaen at ddiwrnod cyntaf y cystadlu i Dîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad 2018...

Bydd y…

4th Apr 2018 Darllen mwy

Jazz Carlin yn chwifio’r faner dros Gymru yn Awstralia

Mae Tîm Cymru wedi enwi Jazz Carlin, enillydd dwy fedal Olympaidd a medal aur Gemau’r Gymanwlad, fel chwifiwr y Ddraig Goch ar gyfer seremoni agoriadol…

3rd Apr 2018 Darllen mwy

Gethin Jones yn ymuno â Thîm Cymru fel Attaché swyddogol ar yr Arfordir Aur

Bydd y cyflwynydd teledu Gethin Jones yn glanio ar Arfordir Aur, Awstralia heddiw ar ôl derbyn gwahoddiad i ymuno â Thîm Cymru fel ‘Attaché’ swyddogol…

28th Mar 2018 Darllen mwy