Y Newyddion Diweddaraf

Penodi Katie Sadleir yn Brif Weithredwr newydd Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad

Mae Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad (CGF) yn falch o gyhoeddi bod Katie Sadleir wedi’i phenodi’n Brif Weithredwr newydd ar y corff.

Bydd y ddynes o Seland…

17th Aug 2021 Darllen mwy

TÎM CYMRU YN CYHOEDDI NIKE FEL DYLUNWYR EU GWISG AR GYFER BIRMINGHAM 2022

Mae 28 Gorffennaf yn nodi blwyddyn i fynd tan Gemau'r Gymanwlad yn Birmingham.

 

Mae Tîm Cymru wedi cyhoeddi cydweithrediad cyffrous gyda Nike wrth i…

27th Jul 2021 Darllen mwy

DAN CLEMENTS YN YMUNO Â THÎM CYMRU FEL RHEOLWR TÎM CYFFREDINOL

Mae rhwydwaith cymorth Tîm Cymru yn parhau i dyfu cyn Gemau'r Gymanwlad Birmingham 2022, gyda Dan Clements yn cael ei benodi'n Rheolwr Tîm Cyffredinol…

27th Jul 2021 Darllen mwy

WILLIAMS COACHES YN CYNORTHWYO AR Y FFORDD I #B2022

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi mai Williams Coaches fydd ein partner cludiant swyddogol ar gyfer Gemau'r Gymanwlad 2022 yn Birmingham.

Mae Williams Coaches…

27th Jul 2021 Darllen mwy

Pencampwriaethau Saethyddiaeth a Saethu'r Gymanwlad 2022: WEDI’I GANSLO

Yn dilyn adolygiad o Bencampwriaethau Saethyddiaeth a Saethu'r Gymanwlad 2022 y trefnwyd eu cynnal yn India, mae'r penderfyniad anodd wedi'i wneud i…

2nd Jul 2021 Darllen mwy

Birmingham 2022 yn cyhoeddi manylion tocynnau ar gyfer y rhaglen chwaraeon fwyaf erioed

Mae amserlen llawn o ddigwyddiadau ar gyfer Birmingham 2022 wedi’i cyhoeddi, gan ganiatáu i gefnogwyr gweld y manylion i ba ddigwyddiadau fydd yn cael…

15th Jun 2021 Darllen mwy

Tîm Cymru yn cyhoeddi ei fasgot ar gyfer Birmingham 2022

Mistar Urdd yw masgot swyddogol Tîm Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad y flwyddyn nesaf

Newyddion cyffrous... Mae Mistar Urdd yn ymuno â Thîm Cymru ar y…

2nd Jun 2021 Darllen mwy

Croesawu ein Prif Swyddog Meddygol ar gyfer #B2022

Mae'n bleser gennym gyhoeddi penodiad ein Prif Swyddog Meddygol ar gyfer #B2022, Dr Katy Guy. Mae gan Katy ddigonedd o brofiad yn y proffesiwn meddygol…

28th May 2021 Darllen mwy

Croesawu aelodau newydd o'r tîm i Gemau'r Gymanwlad Cymru!

Gyda llai na 18 mis i fynd tan gyffro Gemau'r Gymanwlad yn Birmingham, mae'r gwaith paratoi bellach wedi hen gychwyn ac mae ein tîm ar gyfer #B2022 yn…

31st Mar 2021 Darllen mwy

Birmingham 2022 i ddarparu Gemau’r Gymanwlad carbon-niwtral cyntaf erioed

Gydag ychydig yn llai na 500 diwrnod i fynd tan ddechrau Birmingham 2022, mae’r trefnwyr wedi datgelu cynlluniau i gynnal Gemau'r Gymanwlad carbon-niw…

15th Mar 2021 Darllen mwy

Diwrnod y Gymanwlad 2021: Uchafbwyntiau

Bob blwyddyn, mae pob un o'r 72 o genhedloedd y Gymanwlad o 54 o wledydd yn dod at ei gilydd i ddathlu Diwrnod y Gymanwlad – gan ddod â'n hundod, ein…

9th Mar 2021 Darllen mwy

GEMAU'R GYMANWLAD CYMRU YN CROESAWU NICKI PHILIPS FEL CHEF DE MISSION

Heddiw, mae Gemau'r Gymanwlad Cymru yn cyhoeddi ei Chef de Mission ar gyfer Birmingham y flwyddyn nesaf. Bydd Nicola Philips yn arwain Tîm Cymru i Gem…

8th Mar 2021 Darllen mwy

Cyfle i fod yn rhan o Dîm Cymru...

Rydyn ni'n edrych am Chef de Mission ar gyfer Birmingham 2022!

Gydag ychydig dros 18 mis i fynd nes i Dîm Cymru esgyn ar Birmingham i gystadlu yn 23ain…

6th Nov 2020 Darllen mwy

Rydyn ni eisiau i CHI fod yn rhan o Daith Faton y Frenhines yn 2022!

Dywedwch wrthym sut rydych chi'n llunio dyfodol mwy cynaliadwy.... a gallem fod yn ymweld â'ch tref gartref gyda thaith Baton y Frenhines yn 2022!

Mae…

4th Nov 2020 Darllen mwy

Gemau Gymanwlad Cymru yn talu teyrnged i JJ Williams MBE

Mae'n ddrwg gan Gemau Gymanwlad Cymru glywed bod John James Williams MBE wedi marw yn 72 oed.

 

Cynrychiolodd JJ Williams Gymru yng Ngemau'r Gymanwlad…

29th Oct 2020 Darllen mwy

BBC yn sicrhau hawliau unigryw i Birmingham 2022

Mae Tîm Cymru yn falch i glywed bod y BBC wedi sicrhau hawliau unigryw i ddarlledu Gemau'r Gymanwlad 2022.

Yn digwydd ar draws Birmingham a Gorllewin…

23rd Oct 2020 Darllen mwy

Sports Schedule Announced for Birmingham 2022

Looking forward to Birmingham 2022, Team Wales are excited to see the daily sports schedule released today (Friday 16 October 2020) for what is set to…

16th Oct 2020 Darllen mwy