Gemau'r Gymanwlad Cymru

Gemau Ieuenctid

Mae Gemau Ieuenctid y Gymanwlad yn fersiwn lai o'r prif Gemau a gynhelir ar gyfer pobl ifanc rhwng 14 ac 18 o 71 gwlad y Gymanwlad. Cynhaliwyd y Gemau Ieuenctid am y tro cyntaf yng Nghaeredin yn 2000, ac yna yn Awstralia yn 2004 ac India yn 2008.

Yn dilyn penderfyniad gan Ffederasiwn Gemau'r Gymanwlad yn 2005 i osgoi cynnal y Gemau Ieuenctid yn yr un flwyddyn â'r Gemau Olympaidd, cynhaliwyd Gemau Ieuenctid nesaf ar Ynys Manaw yn 2011 ac yna yn Samoa yn 2015. Cynhelir Gemau Ieuenctid y Gymanwlad 2017 yn y Bahamas. 

TUDALENNAU ERAILL