Gemau'r Gymanwlad Cymru

Llwybr y Baton yng Nghymru

Ar y 13eg o Fawrth 2017, cyhoeddodd Gemau'r Gymanwlad Cymru drywydd Taith Baton y Frenhines yng Nghymru. Mae Gemau'r Gymanwlad Cymru, ar y cyd â nifer o bartneriaid, wedi cynllunio llwybr gyda nifer o ddigwyddiadau i gysylltu sawl cymuned wahanol ac i ddathlu'r Gymru fodern a'r dreftadaeth ddiwylliannol amrywiol sydd gennym fel cenedl.  

Dyma amlinelliad o lwybr Taith Baton y Frenhines 2017 yng Nghymru:  

Diwrnod 1 - 5ed Medi

Abertawe - Swyddfeydd CGI, Pen-y-bont - Ynys y Barri - Caerdydd/Butetown

Diwrnod 2 - 6ed Medi

Casnewydd - Ysgol Mynwy - The Royal Mint, Llantrisant - Pontypridd

Diwrnod 3 - 7fed Medi

Aberhonddu - Rhaeadr - Ysgol Gynradd ac Uwchradd Llanidloes - Ysgol Dafydd Llwyd, Y Drenewydd - Y Trallwng - Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug

Diwrnod 4 - 8fed Medi

Zip World, Blaenau Ffestiniog - Yr Ysgwrn, Trawsfynydd - Dolgellau - Portmeirion - Porthmadog - Pwllheli