Gemau'r Gymanwlad Cymru

Taith Baton y Frenhines 2017

O'r 4ydd i'r 9fed o Fedi 2017, croesawodd Cymru Faton y Frenhines ar gyfer taith o 350+ o filltiroedd trwy dde, canolbarth a gogledd Cymru. Treuliodd y Baton ddeuddydd yn ne Cymru, a diwrnod yr un yn y canolbarth a gogledd Cymru.

Dyma oedd y daith hiraf erioed yng Nghymru ac roedd yn cynnwys lleoliadau chwedlonol fel rhan o ymgyrch 'Blwyddyn Chwedlau' Croeso Cymru gan ddathlu hanes a threftadaeth cyfoethog Cymru. 

Ein gweledigaeth oedd cynnal Taith Baton y Frenhines a fyddai'n tynnu sylw at amrywiaeth y Gymanwlad, yn ysbrydoli balchder cymunedol, ac yn creu cyffro ymhlith gwledydd y Gymanwlad am Gemau'r Arfordir Aur 2018. Aed ati i sicrhau bod pawb ym mhob un o wledydd y Gymanwlad yn gallu ymuno yn Nhaith Baton y Frenhines a'i bod yn dod â gwerthoedd a manteision Gemau'r Gymanwlad yn fyw.

Gweler yr adrannau isod am uchafbwyntiau pedwar diwrnod y Baton yng Nghymru.