Gemau'r Gymanwlad Cymru

Newyddion

Team Wales celebrated at 10 Downing Street

Date: 5th Jun 2018

It’s not every day you get an invite to join the Prime Minister for an evening reception!

On June 4th 2018, Team Wales were invited along to 10 Downing Street for a private reception to celebrate the home nation success at the Commonwealth Games in Gold Coast 2018.

Ten Team Wales medallists, along with Chef de Mission Nicola Phillips joined Theresa May behind the famous black door to enjoy some drinks, canapés and a speech from the Prime Minister herself. She said:

“The Gold Coast was a record breaking Games for our home nations, not to mention double medals for some…

Darllen mwy

Tîm Cymru’n dathlu’r canlyniad gorau erioed yng Ngemau’r Gymanwlad yr Arfordir Aur

Date: 15th Apr 2018

Mae athletwyr Tîm Cymru yn dathlu ar ôl y perfformiad gorau erioed yng Ngemau’r Gymanwlad 2018 ar Arfordir Aur Awstralia.

Enillodd y tîm o oddeutu 200 o athletwyr gyfanswm o 36 o fedalau yn cynnwys 10 aur – y canlyniad gorau erioed i Gymru yn y Gemau.

Hawliodd Tîm Cymru 12 medal arian a 14 medal efydd hefyd, i’w rhoi yn seithfed ar y tabl medalau ar ddiwedd y Gemau – ar y blaen i’r Alban a oedd yn yr 8fed safle a Nigeria a oedd yn 9fed.

Cafwyd medalau mewn 11 o gampau, sy’n adlewyrchu datblygiad sylweddol ar draws nifer o chwaraeon lle na fu Cymru’n arbennig o gryf yn…

Darllen mwy

Uchafbwyntiau diwrnod olaf ond un Gemau'r Gymanwlad 2018

Date: 14th Apr 2018

Mae Cymru’n awr yn 7fed yn y tabl medalau, yn uwch na’r Alban a Nigeria…

Darllen mwy

Uchafbwyntiau nawfed diwrnod Gemau'r Gymanwlad 2018

Date: 13th Apr 2018

Mae Cymru bellach wedi ennill 29 medal ar yr Arfordir Aur (7 Aur, 10 Arian, 12 Efydd) sy’n uwch na’r record flaenorol ar gyfer Gemau…

Darllen mwy

Uchafbwyntiau wythfed diwrnod Gemau'r Gymanwlad 2018

Date: 12th Apr 2018

CYMRU’N CYRRAEDD 25 O FEDALAU – YR UN FAINT AG Auckland 1990

Curtis Dodge yn ennill y fedal efydd yn y reslo

Ail fedal i Olivia Breen yn y sbrint 100m T38

Kerfoot-Robson yn cystadlu am y tro cyntaf yn y beicio traws gwlad

Diwedd da i dimau pêl-rwyd a hoci merched Cymru

Heslop yn ffeinal y sbringfwrdd 3m  

Cyfanswm Cymru: 25 o fedalau (7 Aur, 8 Arian, 10 Efydd) gyda sicrwydd o leiaf bedair medal arall. Mae Cymru’n parhau yn yr wythfed safle yn y tabl medalau.


RESLO

Enillodd Curtis Dodge, sy’n 26 oed ac a gystadlodd dros Gymru yn y jiwdo yng Nglasgow, fedal efydd yn y gys…

Darllen mwy

Uchafbwyntiau seithfed diwrnod Gemau'r Gymanwlad 2018

Date: 11th Apr 2018

Mae Tîm Cymru’n awr wedi ennill 23 o fedalau (7 Aur, 8 Arian, 8 Efydd) ac yn wythfed yn y tabl medalau, gyda sicrwydd…

Darllen mwy

Uchafbwyntiau chweched diwrnod Gemau'r Gymanwlad 2018

Date: 10th Apr 2018

Anna Hursey’n…

Darllen mwy

Uchafbwyntiau pumed diwrnod Gemau'r Gymanwlad 2018

Date: 9th Apr 2018

Medal aur…

Darllen mwy

Uchafbwyntiau pedwerydd diwrnod Gemau'r Gymanwlad 2018

Date: 8th Apr 2018

Heddiw, enillodd para-bencampwr y byd Olivia Breen fedal aur Gemau’r Gymanwlad ar ddiwrnod lle enillodd Tîm Cymru bedair medal i gyd. Enillodd Breen, sy’n 21 oed ac o Guildford, ffeinal naid hir T38 y merched yn fuan wedi i Bethan Davies gipio’r efydd yn y ras gerdded 20km. Enillodd Laura Davies y fedal arian yn y bowlio unigol i ferched, cyn i Laura Hughes sicrhau degfed medal Cymru – a’r bedwaredd i gael ei hennill gan y merched dydd Sul – wrth iddi ennill efydd yng nghategori 75kg codi pwysau’r merched…

Darllen mwy

Uchafbwyntiau trydydd ddiwrnod Gemau'r Gymanwlad 2018

Date: 7th Apr 2018

BARKER YN CIPIO’R AUR I DÎM CYMRU AR DDIWRNOD ARALL LLWYDDIANNUS

Elinor Barker o Gaerdydd yn ennill Ras Bwyntiau 25km y merched

Ail fedal aur i’r para-feiciwr sbrint James Ball

Medal efydd i Chloe Tutton yn y 200m dull brest

Cymru yn 8fed yn y table medalau (2 Aur, 3 Arian, 1 Efydd)


Roedd hi’n noson euraidd i Dîm Cymru wrth i Elinor Barker ennill y ras bwyntiau 25km i ferched ar drydydd diwrnod y cystadlu yng Ngemau’r Arfordir Aur 2018.

Yn ogystal â chipio’r fedal aur, y feicwraig 23 oed o Gaerdydd yw’r fenyw gyntaf o Gymru i ennill teitl Gemau’r Gymanwlad ar y trac ers…

Darllen mwy

Uchafbwyntiau ail ddiwrnod Gemau'r Gymanwlad 2018

Date: 6th Apr 2018

GARETH EVANS YN ENNILL Y FEDAL AUR GYNTAF I GYMRU

Hefyd heddiw:

Y beiciwr sbrint Lewis Oliva yn ennill Arian yng nghystadleuaeth y Keirin i ddynion

Tîm pêl-rwyd Cymru yn sgorio’r nifer fwyaf o goliau erioed yn erbyn y Silver Ferns

Tîm hoci’r merched yn colli o 5-1 yn erbyn Lloegr ynghanol glaw trwm

Cymru’n 9fed yn y tabl medalau erbyn diwedd yr ail ddiwrnod, gydag 1 aur a 2 arian


Enillodd Gareth Evans y categori 69kg yn y codi pwysau gan sicrhau’r fedal aur gyntaf i Dîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad 2018.

Cododd Gareth, sy’n 31 oed ac o Gaergybi, gyfanswm o 299kg gan ennill…

Darllen mwy

Uchafbwyntiau diwrnod cyntaf Gemau'r Gymanwlad 2018

Date: 5th Apr 2018

BALL A MITCHELL YN ENNILL Y FEDAL GYNTAF I DÎM CYMRU AR YR ARFORDIR AUR

Y pâr tandem yn cipio’r arian yn Felodrôm Anna Meares

Hefyd: 

Cychwyn anhygoel i dîm hoci’r merched gyda buddugoliaeth hanesyddol dros India

Anna Hursey, 11, yn ennill ei gêm gyntaf yn y dyblau yng Ngemau 2018 


Cipiodd y para-feiciwr James Ball a’i beilot tandem Pete Mitchell y fedal gyntaf i Gymru yn y Gemau ar ddiwrnod cynta’r cystadlu ar yr Arfordir Aur. 

Enillodd Ball, o Gasnewydd, a Mitchell, y fedal arian yn y treial amser 1000m i athletwyr â nam ar eu golwg, a hynny yn Felodrôm Anna Meares ym…

Darllen mwy

Rhagolwg o ddiwrnod cynta'r cystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad 2018

Date: 4th Apr 2018

Ar ôl Seremoni Agoriadol anhygoel yn Stadiwm Carrara, edrychwn ymlaen at ddiwrnod cyntaf y cystadlu i Dîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad 2018...

Bydd y Capten Non Stanford yn arwain y ffordd i Dîm Cymru ar ddiwrnod cyntaf prysur o gystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad 2018 ar Arfordir Aur Awstralia.

Bydd y driathletwraig o Abertawe, sy’n gyn-bencampwr Cyfres y Byd, yn rasio am 0930 (0030 BST) gyda’r gobaith o ennill medal gyntaf Cymru yn y Gemau.

Bydd cyfle i ennill medalau ar y diwrnod cyntaf yn y pwll a’r felodrôm hefyd.

Mae Daniel Jervis, a enillodd fedal efydd yn…

Darllen mwy

Jazz Carlin yn chwifio’r faner dros Gymru yn Awstralia

Date: 3rd Apr 2018

Mae Tîm Cymru wedi enwi Jazz Carlin, enillydd dwy fedal Olympaidd a medal aur Gemau’r Gymanwlad, fel chwifiwr y Ddraig Goch ar gyfer seremoni agoriadol Gemau 2018.

Bydd Jazz yn arwain 200+ o athletwyr Tîm Cymru yn ystod y seremoni a fydd yn cael ei chynnal yn Stadiwm Carrara.

Gemau’r Arfordir Aur fydd y pedwerydd tro i Jazz gystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad. Yn Delhi yn 2010 enillodd y fedal arian yn y nofio rhydd 200m a’r efydd yn y 400m rhydd.

Bedair blynedd yn ddiweddarach yn Glasgow, enillodd y fedal aur yn y pwll – y fenyw gyntaf o Gymru i wneud hynny ers Pat Beavan…

Darllen mwy

Gethin Jones yn ymuno â Thîm Cymru fel Attaché swyddogol ar yr Arfordir Aur

Date: 28th Mar 2018

Bydd y cyflwynydd teledu Gethin Jones yn glanio ar Arfordir Aur, Awstralia heddiw ar ôl derbyn gwahoddiad i ymuno â Thîm Cymru fel ‘Attaché’ swyddogol yn ystod Gemau’r Gymanwlad 2018.

Bydd Gethin, sy’n Gymro balch, yn treulio 11 diwrnod ar yr Arfordir Aur yn cefnogi swyddogion, gwirfoddolwyr ac athletwyr Cymru, gyda’r gobaith o sicrhau’r llwyddiant mwyaf erioed i Dîm Cymru mewn Gemau dramor.

Pwrpas rôl yr Attaché swyddogol yw ymgysylltu gyda chefnogwyr a phartneriaid Tîm Cymru yn ystod y Gemau, a helpu i greu cynnwrf a diddordeb yn y Tîm trwy’r cyfryngau a sianelau…

Darllen mwy

Cadarnhau carfan derfynol Athletau Cymru ar gyfer yr Arfordir Aur

Date: 5th Mar 2018

"Rydyn ni'n hapus iawn o fedru cyhoeddi mwy o newy…

Darllen mwy

Cyhoeddi sgwad Pêl Rwyd Cymru ar gyfer yr Arfordir Aur

Date: 1st Mar 2018

(Datganiad Pêl Rwyd Cymru)

Welsh Netball is pleased to announce its squad for the upcoming 2018 Commonwealth Games in Gold Coast, Australia. The squad is as follows:

Fern Davies; Suzy Drane; Bethan Dyke; Kyra Jones; Nia Jones; Chelsea Lewis; Sarah Llewelyn; Kelly Morgan; Cara Lea Moseley; Georgia Rowe; Leila Thomas & Amanda Varey

The squad announcement comes as Julie Hoornweg joins Wales as Interim Head Coach. Rosie Pretorius, Welsh Netball’s Head of Performance shared her thoughts on the announcement.

She said: “We are extremely proud of this group of players and the…

Darllen mwy

Datgelu sgwadiau Hoci Cymru ar gyfer Gemau'r Gymanwlad 2018

Date: 1st Mar 2018

Following a period of unprecedented results in Welsh hockey, qualification for the Gold Coast was confirmed in December last year and the goal of having both teams represent Wales at consecutive games was achieved. This will be the first time both Wales’ men’s and women’s teams will compete side…

Darllen mwy

Tim Cymru yn cyhoeddi Non Stanford fel Capten

Date: 1st Mar 2018

Collodd Non allan ar…

Darllen mwy

***DIGWYDDIAD MAWRTH 1AF WEDI'I GANSLO***

Date: 28th Feb 2018

Oherwydd rhagolygon y tywydd rydym wedi penderfynu canslo ein Diwrnod Tîm fory yn Stadiwm Principality. Plis rhannwch y newyddion gyda phawb oedd yn bwriadu dod i ddathlu. Rydym yn edrych ymlaen i gefnogi #TimCymru draw yn Awstralia

Darllen mwy

Tîm Cymru yn cyhoeddi llysgenhadon 2018

Date: 28th Feb 2018

Gyda llai na deugain diwrnod i fynd nes bod Tim Cymru’n cystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad 2018 ar Arfordir Aur Awstralia, mae’r tim wedi cyhoeddi dau lysgennad enwog.

Mae Becky James, ennillydd medal aur dwbl Olympaidd a chyn feiciwr trac Cymru yn ymuno â Christian Malcolm, cyn-athletwr Cymru a hyfforddwr personol, fel llysgenhadon swyddogol Tim Cymru.

Mae’r ddau yn gobeithio rhannu eu brofiadau ac ysbrydoli’r tim o 200+ cyn digwyddiad swyddogol i ffarwelio â Thîm Cymru, sy’n digwydd yn Stadiwm y Principality ar Fawrth 1af.

Dywedodd Becky James:

“Mae’n anrhydedd i fod yn…

Darllen mwy

Cyhoeddi gymnastwyr Tîm Cymru ar gyfer Gemau'r Gymanwlad 2018

Date: 23rd Feb 2018

Mae Gemau’r Gymanwlad Cymru a Gymnasteg Cymru yn hynod falch o gyhoeddi fod tîm o 13 o gymnastwyr wedi cael eu dewis i gystadlu dros eu cenedl yng Ngemau’r Gymanwlad 2018, a hynny mewn gymnasteg rythmig a gymnasteg artistig (merched a dynion).

Yn paratoi i deithio i Awstralia i gystadlu mewn gymnasteg rythmig mae Laura Halford, Gemma Frizelle ac Abigail Hanford.

Y dynion a fydd yn cystadlu mewn gymnasteg artistig yw Jac Davies, Iwan Mepham, Clinton Purnell, Josh Cook a Benjamin Eyre.

Yn cynrychioli Tîm Cymru mewn gymnasteg artistig i ferched mae Maisie Methuen,…

Darllen mwy

93 o athletwyr yn ymuno â Thîm Cymru ar gyfer yr Arfordir Aur

Date: 24th Jan 2018

·  93 o athletwyr yn cael eu cadarnhau ar gyfer yr Arfordir Aur, gan wneud cyfanswm athletwyr Tîm Cymru hyd yma yn 124

·  Athletwyr wedi eu dewis ar gyfer 11 o chwaraeon, yn cynnwys codi pwysau, pwer godi a’r pum para-chwaraeon

·  Cyhoeddiad ynglyn â’r sgwadiau chwaraeon tîm a gymnasteg i ddod yn yr wythnosau nesaf

Heddiw, datgelodd Gemau’r Gymanwlad Cymru enwau’r athletwyr diweddaraf sydd wedi cael eu dewis i gystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad 2018 ar yr Arfordir Aur.

Mae 93 o ahtletwyr wedi cael eu dewis mewn 11 o chwaraeon, yn dilyn enwebiadau gan y cyrff llywodraeth…

Darllen mwy

CGW chair Helen Phillips awarded MBE for services to Welsh Gymnastics and Commonwealth Games Wales

Date: 30th Dec 2017

Helen Phillips has been awarded an MBE for services to Welsh Gymnastics and Commonwealth Games Wales in the 2018 New Year's Honours. 

One of the youngest ever to lead a National Governing Body, Helen was appointed Chair of Welsh Gymnastics in 2001 at the age of 29. In 2013, she became the first female Chair of Commonwealth Games Wales and is currently the only female Chair in the Commonwealth Games Federation's European group.

Helen was instrumental in leading both organisations to the most successful ever Commonwealth Games for Wales in Glasgow in 2014. She is now…

Darllen mwy

Gemau'r Gymanwlad Cymru yn croesawu'r newydd mai Birimngham fydd lleoliad Gemau 2022

Date: 21st Dec 2017

"Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda Thîm Lloegr a Llywodraeth y DU fel rhan o'r broses hyd yma. Dymunwn bod llwyddiant iddyn nhw ac edrychwn ymlaen at barhau i gefnogi…

Darllen mwy

Nofwyr a chodwyr pŵer yn cwblhau sgwad para-chwaraeon Tîm Cymru ar gyfer Gemau 2018

Date: 20th Dec 2017

Enillodd Jack fedal efydd yng nghystadleuaeth S14 y 200m dull rhydd yn Glasgow 2014 ac aeth ymlaen i sicrhau dwy fedal arian yn y Pencampwriaethau Ewropeaidd yn Eindhoven yn y 100m dull cefn a’r 200m cymysg unigol, yn ogystal…

Darllen mwy

Tîm Cymru i chwarae yn nhwrnament rygbi 7 bob ochr merched Gemau'r Gymanwlad 2018

Date: 14th Dec 2017

Mae Gemau’r Gymanwlad Cymru wedi cadarnhau bod tîm rygbi saith bob ochr merched Cymru wedi sicrhau lle yng Ngemau’r Gymanwlad 2018 ar yr Arfordir Aur, Awstralia.

Bydd merched Cymru yn cystadlu ochr yn ochr â 7 o genhedloedd eraill yn y twrnament rygbi saith bob ochr y flwyddyn nesaf.

Dyma’r tro cyntaf erioed i rygbi saith bob ochr merched gael ei gynnwys yn rhaglen chwaraeon Gemau’r Gymanwlad. Bydd y twrnament dynion yn cael ei gynnal am y chweched tro ers i’r gamp gael ei chyflwyno gyntaf yn Ngemau Kuala Lumpur yn 1998.

Bydd sgwad y merched yn ymuno â thîm dynion Cymru…

Darllen mwy