Gemau'r Gymanwlad Cymru

Archive


CGW chair Helen Phillips awarded MBE for services to Welsh Gymnastics and Commonwealth Games Wales

Date: 30th Dec 2017

Helen Phillips has been awarded an MBE for services to Welsh Gymnastics and Commonwealth Games Wales in the 2018 New Year's Honours. 

One of the youngest ever to lead a National Governing Body, Helen was appointed Chair of Welsh Gymnastics in 2001 at the age of 29. In 2013, she became the first female Chair of Commonwealth Games Wales and is currently the only female Chair in the Commonwealth Games Federation's European group.

Helen was instrumental in leading both organisations to the most successful ever Commonwealth Games for Wales in Glasgow in 2014. She is now…

Darllen mwy

Gemau'r Gymanwlad Cymru yn croesawu'r newydd mai Birimngham fydd lleoliad Gemau 2022

Date: 21st Dec 2017

"Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda Thîm Lloegr a Llywodraeth y DU fel rhan o'r broses hyd yma. Dymunwn bod llwyddiant iddyn nhw ac edrychwn ymlaen at barhau i gefnogi…

Darllen mwy

Nofwyr a chodwyr pŵer yn cwblhau sgwad para-chwaraeon Tîm Cymru ar gyfer Gemau 2018

Date: 20th Dec 2017

Enillodd Jack fedal efydd yng nghystadleuaeth S14 y 200m dull rhydd yn Glasgow 2014 ac aeth ymlaen i sicrhau dwy fedal arian yn y Pencampwriaethau Ewropeaidd yn Eindhoven yn y 100m dull cefn a’r 200m cymysg unigol, yn ogystal…

Darllen mwy

Tîm Cymru i chwarae yn nhwrnament rygbi 7 bob ochr merched Gemau'r Gymanwlad 2018

Date: 14th Dec 2017

Mae Gemau’r Gymanwlad Cymru wedi cadarnhau bod tîm rygbi saith bob ochr merched Cymru wedi sicrhau lle yng Ngemau’r Gymanwlad 2018 ar yr Arfordir Aur, Awstralia.

Bydd merched Cymru yn cystadlu ochr yn ochr â 7 o genhedloedd eraill yn y twrnament rygbi saith bob ochr y flwyddyn nesaf.

Dyma’r tro cyntaf erioed i rygbi saith bob ochr merched gael ei gynnwys yn rhaglen chwaraeon Gemau’r Gymanwlad. Bydd y twrnament dynion yn cael ei gynnal am y chweched tro ers i’r gamp gael ei chyflwyno gyntaf yn Ngemau Kuala Lumpur yn 1998.

Bydd sgwad y merched yn ymuno â thîm dynion Cymru…

Darllen mwy

Cyhoeddi Tîm Codi Pwysau Cymru ar gyfer Gemau'r Gymanwlad 2018

Date: 6th Dec 2017

Ac yng nghategorïau’r merched bydd: Hannah Powell (48kg), Catrin Jones (53kg), Christie Williams (58kg), Faye Pittman (69kg), Laura Hu…

Darllen mwy

Cyhoeddi para-athletwyr Tîm Cymru ar gyfer beicio, bowlio lawnt a tenis bwrdd

Date: 29th Nov 2017

Bydd James Ball, a enillodd ddwy fedal aur ym Mhencampwriaethau’r Byd yn Los Angeles eleni ac sydd wedi ei rancio’n ail yn y byd, yn cynrychioli…

Darllen mwy

Timau hoci Cymru yn sichrau lle yng Ngemau'r Gymanwlad 2018

Date: 28th Nov 2017

Mae Gemau’r Gymanwlad Cymru wedi cyhoeddi’n swyddogol y bydd sgwadiau hoci merched a dynion Cymru yn teithio gyda Thîm Cymru i gystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad ar yr Arfordir Aur y flwyddyn nesaf. 

Sicrhaodd timau’r dynion a’r merched le yng Ngemau 2018 ar ôl cael eu rancio yn y deg uchaf o blith cenehedloedd y Gymanwlad. 

Arhosodd tîm merched Cymru yn y 26ain lle yn rhestr rancio’r byd yr FIH ddechrau Tachwedd, gan ddod yn 9fed ymhlith cenhedloedd y Gymanwlad. 

Dringodd tîm y dynion wyth lle, y cynnydd mwyaf o’r holl wledydd, i’r 24ain lle yn y byd a’r 9fed lle yn y…

Darllen mwy

Para-athletwyr yn cael eu dewis ar gyfer Tîm Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad 2018

Date: 27th Nov 2017

Mae chwech o athletwyr wedi cael eu dewis i gystadlu dros Gymru mewn para-athletau y flwyddyn nesaf. Bydd James Ledger, Rhys Jones a Morgan Jones yn cynrychioli Cymru yn ras 100m y dynion (T12, T37 a T47), tra bydd Olivia Breen yn cystadlu yn ras 100m T38 y merched yn ogystal â’r naid hir T38. Hefyd yn cystadlu yn y naid hir, yn y categori T37, bydd Beverly Jones. Mae Hollie Arnold, sydd…

Darllen mwy

Baton y Frenhines yn ymweld â chewri Cymru ar ddiwrnod olaf ei daith

Date: 7th Sep 2017

Ar ddiwrnod olaf y Daith o amgylch Cymru ddydd Gwener (8fed o Fedi), bydd Baton y Frenhines yn ymweld â rhai o gewri'r Gogledd Orllewin - yn llefydd, pobl ac atyniadau. 

Yn ystod Blwyddyn Chwedlau Croeso Cymru, mae'r Baton yn treulio 4 diwrnod yng Nghymru fel rhan o daith 388 milltir o amgylch holl genhedloedd y Gymanwlad. Bydd diwrnod olaf y Daith yng Nghymru yn cychwyn yng nghastell hynafol Dolwyddelan. Bydd wedyn yn mynd i un o atyniadau zipio mwyaf y byd ym Mlaenau Ffestiniog lle bydd y Baton yn teithio 8,800 medr i lawr llinellau zip Titan.

Nesaf, ymwelir â'r…

Darllen mwy

Diwrnod llawn dathliadau wrth i Faton y Frenhines gyrraedd Powys

Date: 6th Sep 2017

Mae diwrnod llawn dathliadau wedi ei drefnu ar gyfer cyrhaeddiad Baton Gemau'r Gymanwlad ym Mhowys ar drydydd diwrnod ei daith o amgylch Cymru. 

Bydd y diwrnod yn cychwyn yng Ngholeg Crist Aberhonddu lle bydd y Baton yn mynychu'r gwasanaeth boreol yng nghwmni Kirsty Williams AC ac yna'n cymryd rhan mewn taith gyfnewid gydag ysgolion cynradd lleol. 

Bydd Taith y Baton wedyn teithio tua'r gogledd i Raeadr Gwy lle gall pobl leol ddod i fwynhau gorymdaith garnifal arbennig gyda grwpiau cymunedol, 300 o blant ysgol, gwisgoedd ffansi, perfformiadau syrcas, cerflun o ddraig…

Darllen mwy

Baton 2018 yn cwrdd â Baton 1958 ar ail ddiwrnod ei daith o amgylch Cymru

Date: 5th Sep 2017

Ar ail ddiwrnod Taith Baton y Frenhines yng Nghymru (dydd Mercher 6ed o Fedi) bydd Baton Gemau'r Gymanwlad yr Arfordir Aur 2018 yn dod wyneb yn wyneb â'r Baton cyntaf un o Gemau Ymerodraeth Prydain a'r Gymanwlad yng Nghaerdydd yn 1958. Mae'r Baton hyd heddiw yn symbol o heddwch a harmoni trwy gyfrwng chwaraeon.

Cyrhaeddodd y Baton yng Nghymru ddydd Mawrth, a chafodd ei gario o Abertawe i Gaerdydd heibio Pen-y-Bont ar Ogwr a'r Barri. Fore Mercher bydd yn teithio o Barc y Coroni, Casnewydd dros yr Afon Wysg ar gondola, heibio Pont Gludo Casnewydd i Ysgol Gynradd Pill…

Darllen mwy

Y Prif Weinidog yn croesawu Taith Baton y Frenhines i Gymru

Date: 4th Sep 2017

Bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn croesawu Baton Gemau'r Gymanwlad i Gymru ddydd Mawrth Medi'r 5ed, sef diwrnod cyntaf Taith y Baton ar dir Cymreig,

Mae Taith Baton y Frenhines yn rhagarweiniad i Gemau'r Gymanwlad yr Arfordir Aur 2018, a bydd yn dod i Gymru ar gwch gan gyrraedd y Mwmbwls, Abertawe am 7.30 fore Mawrth. Bydd wedyn yn cael ei gario gan nifer o gludwyr y Baton heibio Amgueddfa Genedlaethol y Baton i Ben-y-Bont ar Ogwr lle bydd y Prif Weinidog yn ei groesawu yn swyddfeydd CGI, un o gyflogwyr TGCh yng Nghymru ac un o bartneriaid Tîm Cymru ar gyfer Gemau…

Darllen mwy

Cyhoeddi'r cludwyr ar gyfer Taith Baton y Frenhines yng Nghymru

Date: 31st Aug 2017

Mae pencampwyr o fyd chwaraeon, cewri cymunedol a rhai o sêr Cymru ymhlith y 130+ o unigolion arbennig a fydd yn cludo Baton y Frenhines pan fydd yn dod i Gymru yr wythnos nesaf. 

Dewisiwyd cludwyr y baton yng Nghymru am eu cyfraniad cymunedol a'u llwyddiannau ym maes chwaraeon, addysg a'r celfyddydau. Byddan nhw'n cymryd rhan mewn taith o amgylch Cymru dros bedwar diwrnod.

Ar ôl derbyn enwebiadau gan drefnwyr lleol, penderfynwyd ar y rhestr derfynol gan Gemau'r Gymanwlad Cymru.

Meddai Cadeirydd Gemau'r Gymanwlad Cymru, Helen Phillips: "Mae'n fraint aruthrol cael eich…

Darllen mwy

Pêl-Rwyd a Rygbi 7 Bob Ochr Dynion Cymru yn cael eu dewis ar gyfer Gemau'r Gymanwlad 2018

Date: 25th Jul 2017

Heddiw, cyhoeddodd Gemau'r Gymanwlad Cymru for y bydd tîm pêl-rwyd a rygbi 7 bob ochr dynion Cymru yn cystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad 2018 ar Arfordir Aur Awstralia.

Dyma'r ddwy gamp tîm gyntaf i gael eu dewis ar gyfer Tîm Cymru yn y Gemau y flwyddyn nesaf, ar ôl iddyn nhw lwyddo i gyrraedd gofynion cymhwyso Ffederasiwn Gemau'r Gymanwlad.

Mae tîm pêl-rwyd Cymru wedi cael eu rancio'n 8fed yn y byd gan y Ffederasiwn Pêl Rwyd Rhyngwladol, sy'n golygu eu bod yn gymwys am le yng Ngemau 2018 ochr yn ochr ag 11 o dimau eraill. 

Cymhwysodd rygbi 7 bob ochr dynion Cymru fel yr…

Darllen mwy

13 medal i Dîm Cymru yng Ngemau Ieuenctid y Gymanwlad yn y Bahamas

Date: 24th Jul 2017

Enillodd sgwad rygbi saith bob ochr menywod Cymru y fedal gyntaf erioed i Dîm Cymru mewn camp tîm yng Ngemau'r Gymanwlad. Collodd Cymru yn y gêm gyntaf yn…

Darllen mwy

Nofwraig o Ben-y-Bont yn cael ei dewis i chwifio'r faner dros Gymru yn seremoni agoriadol Gemau Ieuenctid y Gymanwlad

Date: 18th Jul 2017

Mae'r nofwraig Rebecca Sutton o Ben-y-Bont ar Ogwr wedi cael ei dewis gan Dîm Cymru i chwifio'r faner yn seremoni agoriadol Gemau Ieuenctid y Gymanwlad yn y Bahamas yr wythnos hon.

Gwnaed y cyhoeddiad gan y Chef de Mission, Gerwyn Owen, fore heddiw (ddydd Mawrth 18fed Gorffennaf) cyn y seremoni agoriadol heno. 

Cafodd Rebecca ei dewis yn dilyn enwebiadau gan y chwe Chorff Llywodraethu Cenedlaethol sy'n gyfrifol am y campau lle bydd Cymru'n cystadlu yn y Gemau.

Meddai Gerwyn: "Mae Rebecca wedi dangos yn barod ei bod yn athletwraig o fri yn dilyn ennill sawl medal yn…

Darllen mwy

Tîm Cymru yn gweithio gyda myfyrwyr ffasiwn i gynllunio cit Gemau'r Gymanwlad

Date: 21st Jun 2017

Mae Gemau'r Gymanwlad Cymru wedi bod yn cydweithio gyda Phrifysgol De Cymru i gynllunio elfennau o'r cit a fydd yn cael ei wisgo gan athletwyr Tîm Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad 2018 ar Arfordir Aur Awstralia. Bydd Cymru yn anfon tîm o tua 200 o athletwyr i'r Gemau, ac mae leggings sydd wedi eu cynllunio gan y fyfyrwraig Meghan Bentley a'u cynhyrchu yma yng Nghymru yn un o'r eitemau y byddan nhw'n ei wisgo. 

Cynhaliwyd cystadleuaeth cynllunio leggings ar gyfer myfyrwyr ffasiwn mewn cydweithrediad â Phrifysgol De Cymru. Meddai Cathy Williams, Rheolwr Gemau gyda Gemau'r…

Darllen mwy

Dewis 39 o athletwyr i gynrychioli Tîm Cymru yn Gemau Ieuenctid y Gymanwlad 2017

Date: 16th May 2017

Mae Gemau'r Gymanwlad Cymru wedi cyhoeddi heddiw y bydd 39 o athletwyr ifanc yn cynrychioli Tîm Cymru yng Ngemau Ieuenctid y Gymanwlad yn y Bahamas eleni.

Cafwyd enwebiadau gan y cyrff llywodraethu cenedlaethol sy'n gyfrifol am bob un o'r chwe champ y bydd Cymru yn cystadlu ynddynt yn y Gemau a gynhelir rhwng 18-23 Gorffennaf – sef athletau, bocsio, jiwdo, nofio, tenis a rygbi merched 7 bob ochr.

Heddiw, gwnaeth Cadeirydd Bwrdd Gemau'r Gymanwlad Cymru gyhoeddiad swyddgol gan gadarnhau'r tîm o athletwyr sydd wedi cael eu dethol, yn ddibynnol ar broses apeliadau.

Bydd…

Darllen mwy

Union flwyddyn i fynd tan Gemau'r Gymanwlad 2018

Date: 4th Apr 2017

Union flwyddyn i heddiw (dydd Mawrth 4ydd Ebrill), bydd tua 300 o athletwyr ynghyd â'u hyfforddwyr, rheolwyr a staff Tîm Cymru yn mynychu seremoni agoriadol Gemau'r Gymanwlad 2018 – cychwyn 11 diwrnod o gystadlu ar yr Arfordir Aur, Awstralia. Yn y cyfamser, mae athletwyr a thimau elitaidd Cymru wrthi'n brysur yn ceisio sicrhau y cânt eu dewis i gynrychioli eu gwlad yn y Gemau.

Enillodd Tîm Cymru 36 o fedalau yng Ngemau'r Gymanwlad Glasgow 2014 – y nifer fwyaf erioed i Gymru. Mae'r paratoadau wedi hen gychwyn i sicrhau'r cyfle gorau bosibl i bob athletwr berfformio hyd…

Darllen mwy

Datganiad i'r wasg gan UKAD: Polisi Gemau Glân Newydd yn cael ei Lansio

Date: 3rd Apr 2017

A new “Clean Games Policy”, facilitated by UK Anti-Doping (UKAD) has resulted in anti-doping education now becoming a mandatory requirement for all athletes and athlete support personnel who will be part of any Olympic, Paralympic or Commonwealth Games team.

The British Olympic Association (BOA), British Paralympic Association (BPA), Commonwealth Games England (CGE), Commonwealth Games Scotland (CGS), Commonwealth Games Wales (CGW) and Northern Ireland Commonwealth Games Council (NICGC) have all showed their firm commitment to protecting clean sport by formally sig…

Darllen mwy

Apwyntiadau newydd i Dîm Cymru ar gyfer Gemau'r Arfordir Aur

Date: 17th Mar 2017

Mae Cath Shearer wedi ei phe…

Darllen mwy

Ymateb i'r newydd na fydd Gemau 2022 yn ninas Durban

Date: 13th Mar 2017

"Rydyn ni'n siomedig na fydd Gemau'r Gymanwlad 2022 yn cael eu cynnal…

Darllen mwy

Tîm Cymru yn cyhoeddi llwybr Taith Baton y Frenhines Gemau’r Gymanwlad Arfordir Aur Awstralia 2018

Date: 13th Mar 2017

Heddiw, yn rhan o ddathliadau Diwrnod y Gymanwlad, mae’r Frenhines yn lansio Taith Baton y Frenhines 2018 yn swyddogol mewn seremoni agoriadol llawn enwogion ym Mhalas Buckingham.

Yma yng Nghymru, mae Tîm Cymru wedi datgan y bydd Baton y Frenhines yn ymweld â nifer o gymunedau yng Nghymru ym Medi 2017 yn ystod ei daith 388-niwrnod drwy’r Gymanwlad. Bydd y Baton yn teithio 230,000 kilomedr drwy holl wledydd a thiriogaethau’r Gymanwlad ar ei daith tuag at Seremoni Agoriadol Gemau’r Gymanwlad Arfordir Aur Awstralia ar 4 Ebrill 2018.

Dywedodd Chris Jenkins, Prif Weithredwr…

Darllen mwy

Borobi y coala glas yn ymweld â'r Rhondda, Caerdydd ac Ynys y Barri i ddathlu Gemau'r Gymanwlad

Date: 10th Mar 2017

Cafodd plant a thrigolion yn y Rhondda, Caerdydd a'r Barri gyfle prin i gwrdd â choala glas heddiw (dydd Gwener, 10 Mawrth), pan ddaeth Borobi – mascot Gemau'r Gymanwlad 2018 – i Gymru. 

Gyda dim ond ychydig dros 12 mis i fynd tan Gemau'r Gymanwlad yn yr Arfordir Aur, Awstralia, cafodd y mascot cyfeillgar groeso Cymreig gwresog. Cafodd hefyd brofiad o'r cyffro sydd eisoes wedi cychwyn yng Nghymru wrth edrych ylmaen at Gemau 2018.

Yn cadw cwmni i Borobi roedd cynrychiolwyr o Dîm Cymru. Cychwynnodd yr ymweliad gyda chanu a dawnsio yn Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Porth lle…

Darllen mwy

Borobi'n ymweld â Chymru

Date: 9th Mar 2017

Mae Borobi, mascot Gemau'r Gymanwlad yr Arfordir Aur 2018, yn ymweld â Chymru yfory fel rhan o'i daith o amgylch y DU cyn lansio Baton y Frenhines yr wythnos nesaf (13 Mawrth).

Bydd yn ymweld â'r brifddinas ac ardaloedd cyfagos, gan ddod â'i ddawns unigryw a'i gymeriad hoffus i ysrbydoli cefnogwyr Tîm Cymru wrth i ni edrych ymlaen at Gemau 2018.

Amserlen:

10-11am - Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Porth

Bydd Cadeirydd Bwrdd Gemau'r Gymanwlad Cymru, Helen Phillips ac Ysgrifennydd Addysg Cabinet Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams AC yn ymuno yn yr hwyl, lle bydd Borobi yn dysgu…

Darllen mwy

Happy International Women's Day from our Chair

Date: 8th Mar 2017

International Women's Day is a great time to reflect in what ways organisations that I'm involved have progressed over the years. I am blessed to work alongside many inspirational women at executive & Board level in Commonwealth Games Wales and Gymnastics but equally humbled and privileged to see our members and partner organisations commit to reaching out to wider diverse groups. 

I'm so proud to work with great male role models who are also leading the campaign for gender equality and this really does demonstrate how far sport in Wales has come to improve the bal…

Darllen mwy

Tîm Cymru yn cyhoeddi mai Clwb Syrffio Kurrawa fydd lleoliad Canolfan Cymru yn ystod Gemau 2018

Date: 26th Jan 2017

Mae Tîm Cymru wedi cyhoeddi lle fydd lleoliad eu hwb cefnogwyr yn ystod Gemau'r Gymanwlad yn Awstralia'r flwyddyn nesaf.   

Cadarnhawyd mai Clwb Syrffio Kurrawa fydd cartref Canolfan Cymru yn ystod Gemau 2018. Dyma lle bydd cefnogwyr Tîm Cymru o Gymru a thu hwnt yn dod at ei gilydd i gymdeithasu a gwylio'r cystadlu.  

Mae Clwb Syrffio Kurrawa yng nghanol Broadbeach, ac yn edrych dros y Môr Tawel. Mae'n cael ei ailddatblygu ar hyn o bryd a bydd canolfan newydd sbon yn agor erbyn diwedd 2017.

Bydd y Clwb newydd yn cynnig cyfleusterau ardderchog i Dîm Cymru ac yn rhoi…

Darllen mwy

Penodi Gerwyn yn Chef de Mission ar gyfer Gemau Ieuenctid Bahamas

Date: 3rd Jan 2017

Mae Gemau'r Gymanwlad Cymru wedi cyhoeddi mai Gerwyn Owen fydd y Chef de Mission i Dîm Cymru yng Ngemau Ieuenctid y Gymanwlad yn y Bahamas eleni.

Bydd Gerwyn yn cyflawni'r rôl wirfoddol yma yn ogystal â'i waith llawn amser fel Rheolwr Academi gyda Chwaraeon Anabledd Cymru ym Mhlas Menai, ger Caernarfon. Mae ganddo 14 blynedd o brofiad o weithio ym maes chwaraeon a datblygu athletwyr yng Nghymru. 

Bydd 2017 yn flwyddyn brysur i Gerwyn gan ei fod hefyd wedi ei benodi'n aelod o'r uwch dîm rheoli ar gyfer y prif gemau yn Awstralia yn 2018. Fel Dirprwy Chef de Mission a…

Darllen mwy

Wales Makes History at the World Bowls Championships

Date: 21st Dec 2016

Laura Daniels and Jess Sims made history for Wales at the championships by winning Gold in the women’s pairs final against New Zealand. Along with this fantastic result, Emma Woodcock, Anwen Butten and Kathy Pearce won the Silver medal for the women’s triples against Australia…

Darllen mwy

TÎM CYMRU YN SEFYDLU COMISIWN ATHLETWYR GYDA 500 DIWRNOD I FYND TAN YR ARFORDIR AUR

Date: 21st Nov 2016

Mae paratoadau Tîm Cymru wedi hen gychwyn ar gyfer Gemau'r Gymanwlad 2018 ar Arfordir Aur Awstralia, a gyda dim ond 500 diwrnod i fynd mae Comisiwn Athletwyr wedi cael ei sefydlu. Pwrpas y Comisiwn yw cysylltu athletwyr gyda Gemau'r Gymanwlad Cymru, y corff cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddethol ac anfon athletwyr elitaidd i gystadlu dros Gymru yn y Gemau. 

Bydd y grwp o athletwyr, sy'n cynrychioli gwahanol chwaraeon, yn gweithio gyda'r gymnast Frankie  Jones, sy'n aelod o Fwrdd Gemau'r Gymanwlad Cymru, er mwyn rhoi adborth yn ymwneud â phob math o faterion a allai…

Darllen mwy

Mwy o benodiadau i Dîm Cymru wrth baratoi ar gyfer Gemau 2018

Date: 9th Nov 2016

Mae Ashleigh Crowter wedi ei benodi'n Rheolwr Tîm Cyffredinol gyda chyfrifoldeb dros gyfathrebu, a Gerwyn Owen yn Rheolwr Tîm Cyffredinol yn gyfrifol am berfformiad. Bydd Gerwyn hefyd yn cyflawni rôl ychwanegol fel Chef de Mission cynorthwyol. Bydd y ddau yn gweithio'n agos gyda Chef de Mission Tîm Cymru, yr Athro Nicola Phillips, ynghyd â Bwrdd a staff Gemau'r Gymanwlad Cymru cyn, yn ystod ac yn dilyn y…

Darllen mwy

Tîm Cymru yn penodi ar gyfer Gemau'r Gymanwlad Awstralia

Date: 25th Oct 2016

Mae paratoadau Tîm Cymru ar gyfer Gemau'r Gymanwlad 2018 ar yr Arfordir Aur yn Awstralia wedi hen gychwyn, a heddiw fe gyhoeddwyd y ddau benodiad diweddaraf i'r Tîm. 

Heddiw, cyhoeddodd Gemau'r Gymanwlad Cymru bod Dr Gareth Jones wedi ei benodi'n Brif Swyddog Meddygol a Sian Knott fel y Prif Ffisiotherapydd. Bydd y ddau yn gweithio gyda Thîm Cymru cyn, yn ystod ac ar ôl y Gemau. Bydd Gareth yn gyfrifol am arwain ac yn rheoli'r Tîm Gwasanaethau Meddygol, ac yn gweithio'n agos gyda Sian ar ddatblygu cynllun i staff meddygol Tîm Cymru ar gyfer Gemau'r Gymanwlad yn y…

Darllen mwy

Hwb i rygbi 7 bob ochr merched Cymru wrth baratoi ar gyfer Gemau'r Gymanwlad 2018

Date: 3rd Oct 2016

2018 fydd y tro cyntaf erioed i rygbi saith bob ochr merched fod yn rhan o Gemau'r Gymanwlad. Dyma fydd y cyfle cyntaf i chwaraewyr fel Jaz Joyce - a fu'n rhan o dîm Prydain Fawr yn y Gemau Olympaidd yn Rio yn ddiweddar - i…

Darllen mwy

Ymateb Gemau'r Gymanwlad Cymru i'r penderfyniad am Gemau 2026

Date: 26th Jul 2016

Heddiw, mae Gemau'r Gymanwlad Cymru wedi ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru na fydd Cymru yn gwneud cais i gynnal Gemau 2026.

Er yn siomedig gyda'r penderfyniad, mae Gemau'r Gymanwlad Cymru wedi croesawu ymrwymiad Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith i flaenoriaethu adolygiad o ddarpariaeth cyfleusterau chwaraeon yng Nghymru ac i ystyried cyfleoedd bidio yn y dyfodol.

Ers 2012, mae Gemau'r Gymanwlad Cymru wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid - gan gynnwys Llywodraeth Cymru - i gynnal astudiaeth dichonoldeb ar gyfer bidio am, a chynnal Gemau’r…

Darllen mwy

CGI pledges support to Laura Halford ahead of Commonwealth Games 2018

Date: 1st Jul 2016

Halford, who has been crowned British Champion and Welsh Champion three times and represented Great Britain in the 2014 and 2015 World Championships, the 2015 European Championships and three World Cup events during 2015, has her eyes…

Darllen mwy

Penodi Cathy Williams yn Rheolwr Gemau i Gymru

Date: 7th Jun 2016

Mae Gemau'r Gymanwlad Cymru wedi penodi Cathy Williams yn Rheolwr Gemau. Bydd Cathy, sydd wedi cael gyrfa lwyddiannus ym maes newyddiaduraeth chwaraeon, yn gweithio gyda'r Prif Weithredwr i gynllunio, delifro a rheoli gweithgareddau yn gysylltiedig â Gemau'r Gymanwlad, Gemau Ieuenctid y Gymanwlad a Thaith Baton y Frenhines. 

Mae Cathy, sy'n wreiddiol o Sir Benfro ond bellach yn byw yn Y Bari gyda'i gwr Alun a'u dau o blant, bob amser wedi bod yn hynod hoff o chwaraeon a dywed fod cael ei phenodi i'r rôl yma fel "gwireddu breuddwyd".

Ar ôl graddio mewn Datblygu Chwar…

Darllen mwy

Gemau’r Gymanwlad Cymru yn cyhoeddi Chef de Mission dros Gymru ar gyfer Gemau 2018 yn Awstralia

Date: 4th Apr 2016

Gydag union ddwy flynedd i’r diwrnod i fynd tan Gemau’r Gymanwlad 2018, mae Gemau’r Gymanwlad Cymru wedi cyhoeddi penodiad yr Athro Nicola Phillips yn Chef de Mission ar gyfer Cymru. Daw’r cyhoeddiad yn dilyn proses ymgeisio gystadleuol a phenderfyniad unfrydol gan Fwrdd Gemau’r Gymanwlad Cymru.

Bydd Yr Athro Phillips, sy’n ffisiotherapist siartredig â chanddi Gadair Bersonol yn Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Caerdydd, yn gyfrifol am arwain tîm o athletwyr, hyfforddwyr, rheolwyr a staff cefnogol o Gymru i’r 21ain Gemau yn Arfordir Aur Awstralia.

Mae Nicki yn…

Darllen mwy

Commonwealth Games Wales appoints KPMG’s Claire Warnes to Board

Date: 21st Mar 2016

Commonwealth Games Wales (CGW) have today announced the appointment of Claire Warnes to their Board. Approaching two years to go until Gold Coast 2018, the appointment will bring with it integral skills for this crucial period in the run up to the Games, enhancing an already dynamic, diverse Board.

Claire Warnes, a former Welsh international athlete at 400m, is a Partner in KPMG’s Risk Consulting practice. She leads KPMG’s work on healthcare regulation and professional standards, as well as major change projects across the public sector. As such, Commonwealth Games…

Darllen mwy

Join the team at Commonwealth Games Wales

Date: 29th Feb 2016

We have an exciting new opportunity to join the team at Commonwealth Games Wales. We are looking for a Games Project Co-ordinator to support the Chief Executive in planning and delivering Commonwealth Games campaigns for Wales, supporting Commonwealth Games Wales team performance and its member sports, and promoting Commonwealth Games values in Wales. Download the job description here. Closing date is 18th March 2016.

Darllen mwy

From The Bahamas to Belfast: Great news on Commonwealth Youth Games

Date: 1st Feb 2016

Commonwealth Games Wales have welcomed today’s announcement that the 2017 Commonwealth Youth Games will be held in the Bahamas, with the seventh Youth Games held in Belfast, Northern Ireland in 2021. 

This follows an unanimous vote at the Commonwealth Games Federation meeting in Gibraltar on Friday (29 January 2016).  

The 6th edition of the Commonwealth Youth Games will take place in the Bahamas from 19-23 July 2017 in the nation’s capital, Nassau and seven sports are proposed: Aquatics (Swimming), Athletics (Track and Field), Boxing, Cycling (Road), Judo, Rugby…

Darllen mwy

Frankie Jones joins Commonwealth Games Wales Board as Athlete Advisor

Date: 15th Dec 2015

Commonwealth Games Wales is pleased to announce that former rhythmic gymnast, David Dixon Award winner and six-time medal winner in Glasgow, Frankie Jones, has been appointed the Athlete Advisor to the new board.

The Commonwealth Games Board through an open process invited all Commonwealth Games sports to nominate an athlete for the Team Wales athlete’s commission. The board then elected an athlete to be an advisor to them until Gold Coast 2018.

Helen Phillips, Commonwealth Games Wales Chair said:

“The board are focussed on providing the very best performance environ…

Darllen mwy

9 medal i dîm cymru yng ngemau ieuenctid y gymanwlad

Date: 11th Sep 2015

Wrth i Gemau Ieuenctid y Gymanwlad yn Samoa ddirwyn i ben, mae Tîm Cymru wedi best online casino ennill 2 fedal aur, 5 arian a 2 efydd. 

Enillwyd tair medal yn ystod y pedwerydd diwrnod o gystadlu. Enillodd Jordan Sakkas y fedal arian yng nghystadleuaeth codi pwysau 94kg y dynion, a chafwyd dwy fedal yng nghystadleuaeth dybls tenis – aur i  Rebekah O”Loughlin a Joely Lomas ac arian i Matthew Story a Ricky Hernandez. Ar y diwrnod olaf, enillodd Matthew Story y fedal efydd yn y tenis.

Ymhlith yr enillwyr eraill i Gymru yn ystod yr wythnos roedd Catrin Jones a enillodd…

Darllen mwy

Bangor weightlifter chosen as Wales flag bearer at Commonwealth Youth Games

Date: 4th Sep 2015

Weightlifter Catrin Jones has been chosen to carry the flag for Wales at the Samoa Commonwealth Youth Games opening ceremony tomorrow (Saturday, 5 September).

Catrin, 16 from Bangor, holds the British youth record in the 44kg category and is also the Welsh Senior Champion in the 48kg category. Only last month, she smashed the snatch, C&J and total records at the British Junior and Under 20s Championships in Crystal Palace.

Prof Nichola Phillips, Wales Chef de Mission at the Samoa Youth Games said: “Catrin has shown outstanding performance this year, breaking British…

Darllen mwy

Team Wales Gets Together for Commonwealth Youth Games

Date: 10th Jul 2015

Athletes in Team Wales competing at this September’s Commonwealth Youth Games in Samoa will gather together to receive their Wales kit on July 11 with an opportunity to meet the media at a special Team Day at the University of South Wales’ Trefforest Campus HUB.

The event marks one year on from the record breaking success of Team Wales at the Glasgow Commonwealth Games, with 1,000 days to go before the 2018 Gold Coast Commonwealth Games, and just over 50 days to the Commonwealth Youth Games in Samoa, when the next generation of Team Wales competes for us in Swimming…

Darllen mwy

OBE for Brian Davies, Chef de Mission of Team Wales at Glasgow 2014

Date: 15th Jun 2015

Commonwealth Games Wales has congratulated Brian Davies on his well-deserved award of an OBE in the Queens Honours List over the weekend.

As Chef de Mission of Team Wales at the Glasgow 2014 Games, Brian was appointed by Commonwealth Games Wales to ensure an outstanding performance environment was in place to enable the Welsh Team achievements of 36 medals at Glasgow 2014 Games, a team of 234 athletes and just over 100 coaches and support staff across 17 sports.

Brian was brilliantly supported in the Games Village by his deputy Chef de Mission Professor Nicola Phillips…

Darllen mwy

Swimmers selected to represent Wales at the 2015 Commonwealth Youth Games

Date: 26th May 2015

Mae Gemau”r Gymanwlad Cymru wedi cyhoeddi”r tîm o nofwyr a fydd yn cynrychioli Cymru yng Ngemau Ieuenctid y Gymanwlad yn Samoa ym mis Medi.

Dewisiwyd y sgwad o saith gan Gemau”r Gymanwlad Cymru ar online casino y cyd â Nofio Cymru yn seiliedig ar berfformiad diweddar yr athletwyr mewn amrywiol ddigwyddiadau. 

Mae”r tîm yn cynnwys:

  •  Dan Davies (Sir Benfro)
  • Emelia Stevenson (Pen-y-bont ar Ogwr)
  • Joe Clark (Guildford)
  • Kathryn Greenslade (Preston)
  • Mari Davies (Caernarfon)
  • Rebecca Sutton (Pen-y-bont ar Ogwr)
  • Sophie Evans (Abertawe)

Gemau”r Gymanwlad Cymru yw”r corff cenedlaethol…

Darllen mwy

Roy Stephens Interview

Date: 26th Mar 2015

Earlier this month we caught up with another 1958 baton bearer, Roy Stephens. Roy went to Haverfordwest Grammar School, where he ran the mile and he believes that this is why he got chosen to run with the baton, along with being in the schools successful rugby team and also boxing.


When did you find out that you were going to be running with the baton?

I would’ve found out around June time.  I got to run my leg in the day time and it was about a mile long from Withybush Hospital to the Bridgend square in Haverfordwest. The streets were crowded, which was good and there…

Darllen mwy

Trio Selected for Samoa

Date: 24th Mar 2015

Three top young weightlifting talents have been selected to represent Team Wales at the Commonwealth Youth Games in September.

Catrin Jones, Ellie Pryor and Jordon Sakkas have lifted the qualifying totals and had their team nominations confirmed by the Commonwealth Games Council for Wales.

It is another boost for the three teenagers who have all recently been added to the Welsh and British talent programmes.

The Commonwealth Youth Games will take place in Samoa between 5th-11th September 2015. Weightlifting is included in the event every other cycle.

Performance Director…

Darllen mwy

Tîm cymru yn benodi chef de mission ar gyfer gemau ieuenctid

Date: 9th Mar 2015

Mae Nicola Phillips wedi cael ei enwi fel Chef de Mission Tîm Cymru ar gyfer y 2015 Gemau Gymanwlad Ieuenctid yn Samoa.

Bydd Nicola yn arwain Tîm Cymru yn y digwyddiad chwaraeon mawr yma yn Samoa ym mis Medi, gan gymryd gyda hi gyfoeth o brofiad Gemau’r Gymanwlad ar ôl gweithio gyda Thîm Cymru mewn rolau tîm ac arweinyddiaeth dros wyth Gem, gan gynnwys bod yn Dirprwy Chef de Mission i Dîm Cymru diwethaf yn Glasgow 2014.

Mae hefyd wedi cael profiad aml-chwaraeon eraill ar ôl bod yn ffisio yn tri Gemau Olympaidd, yn ogystal â dau gwersylloedd paratoi cyn y Gemau Olymp…

Darllen mwy

Commonwealth Games Council for Wales elects new Board

Date: 15th Dec 2014

The Commonwealth Games Council for Wales (CGCW) has announced its newly elected Board members that would lead Wales until Gold Coast 2018.

The election comes shortly after the 2014 Commonwealth Games in Glasgow, which saw a record-breaking Team Wales bring home 36 medals- the highest count for the Welsh team in a Commonwealth Games to date.

The Board will see three new appointments, with the re-appointment of Helen Phillips as Chair and Anne Ellis as President.


CGCW Chair, Helen Phillips said:

“I am delighted with the outstanding quality and competence of our new Dire…

Darllen mwy

Pontyclun Primary School Visit

Date: 26th Nov 2014

One of the Team Wales 4x100m record holders, Mica Moore, shared some stories and answered questions at Pontyclun Primary school yesterday. Mica is one of the Team Wales ambassadors, and this was the first outing into schools promoting the Commonwealth Games and Team Wales. In two one hour sessions, she answered the questions of roughly 140 year 5 and 6’s. She told the crowd how she was coached by her Dad, only runs 300 metres, her inspiration is her Mum and that she is faster than a slow car! Mica was fantastic with the children best online casino and the event…

Darllen mwy

Norman Richards Interview

Date: 20th Nov 2014

Norman Richards, was a talented high jumper and also played a big role in Commonwealth Games history, by being a baton bearer in the first ever baton relay in 1958. We caught up with him to discuss some of the details of the 1958 relay. Here are some of the highlights.

In 1958, how did carrying the baton come about?

I was 18 and a member of the Rhonda Valley Athletic Team. I had a letter through the athletic club saying I’d been nominated as a member of the relay, turned up for a briefing and then received a card saying a van will pick you up. We were told about a…

Darllen mwy

FAW invite for medalists'

Date: 14th Oct 2014

The Team Wales medalists” were invited to attend the Wales football game last night against Cyprus, which resulted in a 2-1 win for Wales and leaves them at the top of their qualifying group. Those that were in attendance included team captain and discus thrower Aled Davies, swimmers Jazz Carlin casino  and Daniel Jervis, artistic gymnasts Jessica Hogg, Angel Romaeo and Reah Theaker, lawn bowls pair Marc Wyatt and Paul Taylor as well as the chef de mission Brian Davies. It was a great occasion to celebrate the achievements of Glasgow and everyone was treated superbly…

Darllen mwy

Team Wales’ success celebrated in style

Date: 11th Sep 2014

The amazing achievements of Team Wales at the Glasgow Commonwealth Games were celebrated in style yesterday evening at a homecoming ceremony in Cardiff Bay.

Hosted by First Minister Carwyn Jones and Presiding Officer Dame Rosemary Butler, the event saw crowds flock to the Senedd to see the team receive special commemorative medals commissioned by Team Wales and manufactured by The Royal Mint.

Aled Sion Davies, who took silver in the F42/F44 discus final and captained the Team to a record-breaking 36 medals, and gymnast Frankie Jones, who scooped six medals and the…

Darllen mwy

Team Wales celebrate most successful Commonwealth Games in history

Date: 3rd Aug 2014

After 11 days of competition and months, if not years, of hard work and preparation Team Wales athletes have made the history books at the Glasgow 2014 Commonwealth Games by becoming the most 646-562 successful team to ever compete for Wales.

With a medal haul of 36, including five gold, eleven silver and 20 bronze the man at the helm of the team has hailed praise on the athletes, coaches and support staff that played their part in Team Wales’ success.

20th Commonwealth Games - Day 1 - Thursday 24th July 2014 - Netball - SEEC- Glasgow - UKBrian Davies, Chef de Mission…

Darllen mwy