Y Newyddion Diweddaraf

#BarddTîmCymru

Canllawiau'r Gystadleuaeth

  • Mae'r gystadleuaeth ar agor i ddisgyblion Cynradd ac Uwchradd
  • Rhaid i geisiadau ddod o blith disgyblion sy'n mynychu ysgo…
17th Jan 2020 Darllen mwy

Hunaniaeth, Cynhwysiant, Ysbrydoliaeth: Oes o gyflawniad i Tanni

Ni allem guddio ein balchder pan gyhoeddwyd Gwobr Cyflawniad Oes #SPOTY nos Sul diwethaf i wyneb cyfarwydd ac un rydyn ni'n falch iawn ohono yma yn Nhîm…

20th Dec 2019 Darllen mwy

WOLVERHAMPTON UNIVERSITY TO HOST TEAM WALES FOR BIRMINGHAM 2022 COMMONWEALTH GAMES

The University of Wolverhampton’s Walsall Campus is to host Team Wales for the 2022 Birmingham Commonwealth Games.

COACHES AND SUPPORT STAFF will be…

21st Nov 2019 Darllen mwy

Cath Shearer yn cael ei henwi fel Rheolwr Perfformiad Cyffredinol ar gyfer Birmingham 2022

Mae Gemau Gymanwlad Cymru, y corff cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddewis ac anfon athletwyr elitaidd i gystadlu fel Tîm Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad, wedi…

4th Oct 2019 Darllen mwy

Gemau Gymanwlad Cymru yn talu teyrnged i Gareth John MBE

Gyda thristwch a chydymdeimlad mae teulu Gemau Gymanwlad Cymru yn talu teyrnged i Is-Lywydd, cyn-Gadeirydd CGW a ffrind, Gareth John MBE, sydd wedi marw…

3rd Oct 2019 Darllen mwy

Partneriaeth gyda USW yn mynd o nerth i nerth

Mae partneriaeth Gemau Gymanwlad Cymru a Phrifysgol De Cymru wedi bod yn llwyddiannus ers nifer o flynyddoedd, gan gynnig cyfleoedd unigryw a chyffrous…

1st Oct 2019 Darllen mwy

Profiad Gwaith gyda Tim Cymru!

Mae ein partneriaeth gyda Phrifysgol De Cymru yn golygu fod ni’n cynnig cyfleoedd cyffroes ac unigryw i gwblhau interniaethau gyda Gemau’r Gymanwlad…

30th Sep 2019 Darllen mwy

Blog Gwestai: "Stop nesaf - Lesotho!"

Croeso mawr i Charley ac Olivia – ein hinterniaid ar gyfer 2019/2020!

Bu Charley ac Olivia'n ddigon lwcus i ymweld â Lesotho yr haf yma i gynrychioli…

23rd Sep 2019 Darllen mwy

Blog Gwestai: "Fy nhaith i Botswana."

Bob blwyddyn, bydd Gemau'r Gymanwlad Cymru yn dod ynghyd â Phrifysgol De Cymru i gynnig cyfle i fyfyrwyr fanteisio ar leoliad myfyriwr am flwyddyn. Mae…

20th Sep 2019 Darllen mwy

Apwyntiadau newydd yn rhoi Cymru ar lwyfan byd-eang chwaraeon

Mae’r Cadeirydd a Phrif Swyddog Gweithredol o Gemau’r Gymanwlad Cymru, y corff cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddewis a danfon athletwyr i gystadlu dros…

17th Sep 2019 Darllen mwy

Tîm Cymru yn dathlu ‘3 blynedd i fynd’ tan #Birmingham2022

3 ffordd mae Tîm Cymru yn paratoi ar gyfer Gemau 2022

 

Credwch neu beidio, dechreuodd paratoadau ar gyfer Birmingham 2022 y munud y glaniodd Tîm Cymru…

27th Jul 2019 Darllen mwy

Cyfle gyda Gemau Gymanwlad Cymru

Allech chi gynnig cymorth perfformiad eithriadol i ddynion a menywod chwaraeon elît?

Mae Gemau'r Gymanwlad Cymru yn dymuno penodi Rheolwr Tîm Cyffred…

3rd Jul 2019 Darllen mwy

Trinidad a Thobago i gynnal Gemau Ieuenctid y Gymanwlad 2021

Bydd Trinidad a Thobago yn cynnal Gemau Ieuenctid y Gymanwlad 2021 ar ôl cael eu dewis i groesawu'r digwyddiad aml-chwaraeon gan Ffederasiwn Gemau'r…

21st Jun 2019 Darllen mwy

Mistar Urdd i serennu yng Ngemau’r Gymanwlad!

Mae Urdd Gobaith Cymru, mudiad ieuenctid mwyaf Cymru, wedi’i gadarnhau fel partner elusennol swyddogol Tîm Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad 2022 yn Birmin…

28th May 2019 Darllen mwy

Comiswn Athletwyr wedi cael eu ddewis ar Gemau'r Gymanwlad yn Birmingham

Mae paratoadau Tîm Cyru ar gyfer Birmingham 2022 wedi cychwyn yn swyddogol wrth iddynt gyhoeddi detholiad y Comisiwn Athletwyr yr wythnos hon.

Mae’r…

8th Mar 2019 Darllen mwy