Y Newyddion Diweddaraf

Cyfle i fod yn rhan o Dîm Cymru...

Rydyn ni'n edrych am Chef de Mission ar gyfer Birmingham 2022!

Gydag ychydig dros 18 mis i fynd nes i Dîm Cymru esgyn ar Birmingham i gystadlu yn 23ain…

6th Nov 2020 Darllen mwy

Rydyn ni eisiau i CHI fod yn rhan o Daith Faton y Frenhines yn 2022!

Dywedwch wrthym sut rydych chi'n llunio dyfodol mwy cynaliadwy.... a gallem fod yn ymweld â'ch tref gartref gyda thaith Baton y Frenhines yn 2022!

Mae…

4th Nov 2020 Darllen mwy

Gemau Gymanwlad Cymru yn talu teyrnged i JJ Williams MBE

Mae'n ddrwg gan Gemau Gymanwlad Cymru glywed bod John James Williams MBE wedi marw yn 72 oed.

 

Cynrychiolodd JJ Williams Gymru yng Ngemau'r Gymanwlad…

29th Oct 2020 Darllen mwy

BBC yn sicrhau hawliau unigryw i Birmingham 2022

Mae Tîm Cymru yn falch i glywed bod y BBC wedi sicrhau hawliau unigryw i ddarlledu Gemau'r Gymanwlad 2022.

Yn digwydd ar draws Birmingham a Gorllewin…

23rd Oct 2020 Darllen mwy

Sports Schedule Announced for Birmingham 2022

Looking forward to Birmingham 2022, Team Wales are excited to see the daily sports schedule released today (Friday 16 October 2020) for what is set to…

16th Oct 2020 Darllen mwy

Datganiad gan Brif Gweithredwr a Chadeirydd Gemau Gymanwlad Cymru

Ymateb i gynlluniau #Birmingham2022 ar gyfer pentref athletwyr aml-safle

 

Wrth i'r newyddion dorri ar gynlluniau B2022 ar gyfer pentref athletwyr aml…

12th Aug 2020 Darllen mwy

Birmingham 2022 yn datgelu eu lleoliad ar gyfer cystadlaethau pêl-fasged 3x3 a phêl-foli'r traeth i nodi bod dwy flynedd i fynd

Yn y cyhoeddiad heddiw, union ddwy flynedd cyn Gemau'r Gymanwlad Birmingham 2022, mae'r trefnwyr yn dathlu'r garreg filltir bwysig hon drwy ddatgelu…

28th Jul 2020 Darllen mwy

COVID-19: Diweddariad

Yn unol â chanllawiau cyfredol y Llywodraeth, bydd ein swyddfeydd yn parhau i fod ar gau er mwyn amddiffyn a diogelu ein staff.

Er bod ein swyddfa ar…

12th May 2020 Darllen mwy

*AILDREFNU* Gemau Ieuenctid y Gymanwlad 2021

Mae Bwrdd Gweithredol Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad wedi penderfynu ystyried dewisiadau o ran aildrefnu Gemau Ieuenctid y Gymanwlad 2021.

Roedd seithfed…

1st May 2020 Darllen mwy

GEMAU'R GYMANWLAD CYMRU YN CYNNAL DIGWYDDIAD I DDATHLU "CYFLAWNI DYFODOL CYFFREDIN."

Ddoe, bu miliynau o bobl yn dathlu Diwrnod y Gymanwlad – digwyddiad blynyddol i nodi cyflawniadau, datblygiadau, democratiaeth gyffredin a nodau ar gyfer…

10th Mar 2020 Darllen mwy

#BarddTîmCymru

Canllawiau'r Gystadleuaeth

  • Mae'r gystadleuaeth ar agor i ddisgyblion Cynradd ac Uwchradd
  • Rhaid i geisiadau ddod o blith disgyblion sy'n mynychu ysgo…
17th Jan 2020 Darllen mwy

Hunaniaeth, Cynhwysiant, Ysbrydoliaeth: Oes o gyflawniad i Tanni

Ni allem guddio ein balchder pan gyhoeddwyd Gwobr Cyflawniad Oes #SPOTY nos Sul diwethaf i wyneb cyfarwydd ac un rydyn ni'n falch iawn ohono yma yn Nhîm…

20th Dec 2019 Darllen mwy