Y Newyddion Diweddaraf

Y Frenhines yn lansio Taith Baton y Frenhines Birmingham 2022 yn swyddogol ym Mhalas Buckingham

Mynychodd y Frenhines, ynghyd ag Iarll Wessex, seremoni arbennig ar flaen-gwrt y Palas i lansio'r 16fed Taith swyddogol Baton y Frenhines. Yn ymuno â nhw…

7th Oct 2021 Darllen mwy

Cam yn agosach at #B2022 – Gemau’r Gymanwlad Cymru yn gosod ei stamp ei hun wrth gyfri’r dyddiau tan y Gemau

Gyda dim ond 300 diwrnod tan #B2022, mae Gemau'r Gymanwlad Cymru yn cyfri’r dyddiau tan Birmingham yn swyddogol.

 

Yn dilyn cydweithredu llwyddiannus…

30th Sep 2021 Darllen mwy

Côr yr Urdd i ganu i Dîm Cymru!

Mae ein partneriaeth â'r Urdd yn parhau i dyfu ac rydyn ni’n falch iawn o ddod at ein gilydd unwaith eto i arddangos talent ein hieuenctid ar draws y…

29th Sep 2021 Darllen mwy

Tîm Cymru yn cadarnhau naw penodiad newydd cyn #B2022

Bydd y penodiadau'n ffurfio tîm meddygol Tîm Cymru a byddant yn cynnwys Meddygon, Ffisiotherapyddion a therapyddion Meinwe Meddal

 

Wrth i'r paratoadau…

29th Sep 2021 Darllen mwy

Intern newydd yn ymuno â Thîm Cymru ar gyfer 2021/2022!

Bydd Aakshi Sharma yn ymuno â ni ar gyfer y flwyddyn academaidd ac yn helpu gyda pharatoadau #B2022

 

Bob blwyddyn, rydym yn ymuno â Phrifysgol De…

29th Sep 2021 Darllen mwy

RYDYN NI WEDI BOD YM MIRMINGHAM!

Sut mae’r paratoadau’n mynd rhagddynt ar gyfer #B2022? Dewch i weld…

 

Ar ddechrau mis Medi, cawsom wahoddiad i Firmingham ar gyfer diweddariadau…

16th Sep 2021 Darllen mwy

Penodi Katie Sadleir yn Brif Weithredwr newydd Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad

Mae Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad (CGF) yn falch o gyhoeddi bod Katie Sadleir wedi’i phenodi’n Brif Weithredwr newydd ar y corff.

Bydd y ddynes o Seland…

17th Aug 2021 Darllen mwy

WILLIAMS COACHES YN CYNORTHWYO AR Y FFORDD I #B2022

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi mai Williams Coaches fydd ein partner cludiant swyddogol ar gyfer Gemau'r Gymanwlad 2022 yn Birmingham.

Mae Williams Coaches…

27th Jul 2021 Darllen mwy

TÎM CYMRU YN CYHOEDDI NIKE FEL DYLUNWYR EU GWISG AR GYFER BIRMINGHAM 2022

Mae 28 Gorffennaf yn nodi blwyddyn i fynd tan Gemau'r Gymanwlad yn Birmingham.

 

Mae Tîm Cymru wedi cyhoeddi cydweithrediad cyffrous gyda Nike wrth i…

27th Jul 2021 Darllen mwy

DAN CLEMENTS YN YMUNO Â THÎM CYMRU FEL RHEOLWR TÎM CYFFREDINOL

Mae rhwydwaith cymorth Tîm Cymru yn parhau i dyfu cyn Gemau'r Gymanwlad Birmingham 2022, gyda Dan Clements yn cael ei benodi'n Rheolwr Tîm Cyffredinol…

27th Jul 2021 Darllen mwy

Pencampwriaethau Saethyddiaeth a Saethu'r Gymanwlad 2022: WEDI’I GANSLO

Yn dilyn adolygiad o Bencampwriaethau Saethyddiaeth a Saethu'r Gymanwlad 2022 y trefnwyd eu cynnal yn India, mae'r penderfyniad anodd wedi'i wneud i…

2nd Jul 2021 Darllen mwy

Birmingham 2022 yn cyhoeddi manylion tocynnau ar gyfer y rhaglen chwaraeon fwyaf erioed

Mae amserlen llawn o ddigwyddiadau ar gyfer Birmingham 2022 wedi’i cyhoeddi, gan ganiatáu i gefnogwyr gweld y manylion i ba ddigwyddiadau fydd yn cael…

15th Jun 2021 Darllen mwy

Tîm Cymru yn cyhoeddi ei fasgot ar gyfer Birmingham 2022

Mistar Urdd yw masgot swyddogol Tîm Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad y flwyddyn nesaf

Newyddion cyffrous... Mae Mistar Urdd yn ymuno â Thîm Cymru ar y…

2nd Jun 2021 Darllen mwy

Croesawu ein Prif Swyddog Meddygol ar gyfer #B2022

Mae'n bleser gennym gyhoeddi penodiad ein Prif Swyddog Meddygol ar gyfer #B2022, Dr Katy Guy. Mae gan Katy ddigonedd o brofiad yn y proffesiwn meddygol…

28th May 2021 Darllen mwy

Croesawu aelodau newydd o'r tîm i Gemau'r Gymanwlad Cymru!

Gyda llai na 18 mis i fynd tan gyffro Gemau'r Gymanwlad yn Birmingham, mae'r gwaith paratoi bellach wedi hen gychwyn ac mae ein tîm ar gyfer #B2022 yn…

31st Mar 2021 Darllen mwy

Birmingham 2022 i ddarparu Gemau’r Gymanwlad carbon-niwtral cyntaf erioed

Gydag ychydig yn llai na 500 diwrnod i fynd tan ddechrau Birmingham 2022, mae’r trefnwyr wedi datgelu cynlluniau i gynnal Gemau'r Gymanwlad carbon-niw…

15th Mar 2021 Darllen mwy

Diwrnod y Gymanwlad 2021: Uchafbwyntiau

Bob blwyddyn, mae pob un o'r 72 o genhedloedd y Gymanwlad o 54 o wledydd yn dod at ei gilydd i ddathlu Diwrnod y Gymanwlad – gan ddod â'n hundod, ein…

9th Mar 2021 Darllen mwy

GEMAU'R GYMANWLAD CYMRU YN CROESAWU NICKI PHILIPS FEL CHEF DE MISSION

Heddiw, mae Gemau'r Gymanwlad Cymru yn cyhoeddi ei Chef de Mission ar gyfer Birmingham y flwyddyn nesaf. Bydd Nicola Philips yn arwain Tîm Cymru i Gem…

8th Mar 2021 Darllen mwy

Cyfle i fod yn rhan o Dîm Cymru...

Rydyn ni'n edrych am Chef de Mission ar gyfer Birmingham 2022!

Gydag ychydig dros 18 mis i fynd nes i Dîm Cymru esgyn ar Birmingham i gystadlu yn 23ain…

6th Nov 2020 Darllen mwy

Rydyn ni eisiau i CHI fod yn rhan o Daith Faton y Frenhines yn 2022!

Dywedwch wrthym sut rydych chi'n llunio dyfodol mwy cynaliadwy.... a gallem fod yn ymweld â'ch tref gartref gyda thaith Baton y Frenhines yn 2022!

Mae…

4th Nov 2020 Darllen mwy

Gemau Gymanwlad Cymru yn talu teyrnged i JJ Williams MBE

Mae'n ddrwg gan Gemau Gymanwlad Cymru glywed bod John James Williams MBE wedi marw yn 72 oed.

 

Cynrychiolodd JJ Williams Gymru yng Ngemau'r Gymanwlad…

29th Oct 2020 Darllen mwy