Gemau'r Gymanwlad Cymru

Tocynnau a theithio

Os hoffech deithio i'r Arfordir Aur i fod yn rhan o Gemau'r Gymanwlad 2018 a chefnogi Tîm Cymru, cysylltwch â  Travel Places  i gael gwybodaeth am becynnau cefnogwyr. Mae nifer o'r rhain wedi cael eu teilwra ar gyfer chwaraeon penodol. 

Fel Gwerthwr Tocynnau Swyddogol ar gyfer Gemau 2018, mae Travel Places yn cynnig pecynnau tocynnau a theithio cynhwysfawr ar gyfer teuluoedd a ffrindiau. Cliciwch  yma  am fwy o fanylion, neu ffoniwch 01903 832 861 i siarad â chynghorydd teithio.