Gemau'r Gymanwlad Cymru

Awstralia 2018

Bydd y 21ain Gemau'r Gymanwlad yn cael eu cynnal ar hyd Arfordir Aur, Awstralia rhwng y 4ydd a'r 15fed Ebrill 2018. 

Mae'r Arfordir Aur, sydd i'r de o Brisbane ac i'r gogledd o dalaith De Cymru Newydd, yn gyrchfan boblogaidd i deithwyr o bob cwr o'r byd ers degawdau.

Bydd Gemau 2018 yn cyfuno chwaraeon a diwylliant, y mwyaf erioed o'i fath i gael ei gynnal yn ardal yr Arfordir Aur. Bydd mwy na 6500 o athletwyr a swyddogion o 71 cenedl a thiriogaeth yn cymryd rhan mewn 18 o chwaraeon a 7 o bara-chwaraeon dros 11 diwrnod o gystadlu.

Am fwy o wybodaeth am yr Arfordir Aur a Gemau 2018, ewch i www.gc2018.com