Gemau'r Gymanwlad Cymru

Gemau Ieuenctid 2017

Cynhaliwyd Gemau Ieuenctid y Gymanwlad 2017 yn y Bahamas rhwng 19-23 Gorffennaf 2017. Daeth mwy na 1300 o bobl ifanc o 71 o genhedloedd a thiriogaethau'r Gymanwlad at ei gilydd i gystadlu yn y Gemau Ieuenctid mwyaf erioed ym mhrifddinas y Bahamas, Nassau.

Mae 50% o ddinasyddion y Gymanwlad yn iau na 25, ac mae'r Gemau Ieuenctid yn gyfle gwych i bobl ifanc uno â'i gilydd mewn cyfeillgarwch ar gyfer y digwyddiad chwaraeon arbennig hwn. Mae'r Gemau Ieuenctid yn rhoi siawns unigryw i athletwyr ifanc gael profiad o gystadlu'n rhyngwladol a fydd yn hwb mawr iddyn nhw wrth barhau â'u gyrfa ym myd chwaraeon.

Cystadlodd 38 o athletwyr ifanc o Gymru mewn chwech o gampau yn ystod Gemau Ieuenctid y Gymanwlad 2017, yn cynnwys sgwad o 12 o ferched a gafodd eu dewis ar gyfer y twrnament rygbi saith bob ochr. Gwelwyd perfformiadau ardderchog gan sicrhau 13 o fedalau i Gymru. Enillodd tîm rygbi saith bob ochr y fedal gyntaf erioed i Dîm Cymru mewn cystadleuaeth tîm yng Ngemau'r Gymanwlad. Gallwch ddarllen mwy am berfformiad Tîm Cymru yng Ngemau Ieuenctid y Gymanwlad yma.

ATHLETWYR TÎM CYMRU YNG NGEMAU IEUENCTID Y GYMANWLAD 2017:

Athletau - Bethany Moule (16, Castell Nedd Port Talbot); James Tomlinson (17, Sir Benfro); Lauren Evans (16, Caerdydd); Naomi Reid (16, Rhondda Cynon Taf); Sarah Omoregie (17, Caerdydd)

BocsioJacob Lovell (17, Caerdydd); James Probert (16, Sir Benfro); Jay Munn (18, Caerdydd); John Wilson (17, Conwy); Rhys Edwards (17, Caerdydd); Sammy Lee (18, Caerdydd)

Jiwdo - Callum Bennett (14, Sir Gaerfyrddin); Ffion Robinson (14, Sir Gaerfyrddin); Sam Ashton (17, Rhondda Cynon Taf)

NofioConnor Bryan (16, Swydd Rhydychen); Elena Morgan (14, Sir y Fflint); Hannah Sloan (16, Bro Morgannwg); Iestyn Cole (17, Sir Gaerfyrddin); Ioan Evans (15, Pen-y-bont ar Ogwr); Joseph Small (16, Swydd Amwythig); Lewis Fraser (16, Abertawe); Medi Harris (14, Gwynedd); Megan Allison (15, Sir Fynwy); Rebecca Sutton (16, Pen-y-bont ar Ogwr)

TenisJames Story (16, Caerdydd); Morgan Cross (15, Sir y Fflint)