Gemau'r Gymanwlad Cymru

Staff


CHRIS JENKINS - PRIF WEITHREDWR

Ar ôl gweithio yn Llundain fel Cyfarwyddwr gyda Rothschild's am 20 mlynedd, symudodd Chris yn ôl i Gymru gan ymuno â Gemau'r Gymanwlad Cymru yn 2005. Roedd yn Chef de Mission yn y Gemau yn Delhi yn 2010 ac yn Ynys Manaw yn 2011. Hefyd yn 2011, cafodd ei ethol gan Fwrdd Ffederasiwn Gemau'r Gymanwlad ac roedd yn rhan o'r Comisiwn Cydlynu ar gyfer Gemau Glasgow yn 2014. Mae Chris yn rhwyfwr brwd a chystadlodd dros Gymru yn Gemau'r Gymanwlad Caeredin yn 1986.


CATHY WILLIAMS - RHEOLWR GEMAU

Graddiodd Cathy o Brifysgol Metropolitan Caerdydd gyda gradd BSc (Anrh) mewn Datblygu Chwaraeon ac aeth ymlaen i weithio fel Hyfforddwr Personol ac Athrawes Ymarfer Corff cyn dilyn gyrfa fel newyddiadurwraig chwaraeon. Mae wedi cyflwyno a gohebu o nifer o ddigwyddiadau chwaraeon sylweddol yn cynnwys Gemau'r Gymanwlad Glasgow yn 2014. Mae Cathy wedi bod â diddordeb mawr mewn chwaraeon er pan oedd yn blentyn ac mae'n hynod falch o fod wedi cael ei phenodi'n Rheolwr Gemau ar gyfer digwyddiad aml-chwaraeon mor bwysig. Pan oedd yn iau bu'n cystadlu mewn nifer o chwaraeon, yn bennaf Athletau, Pêl-rwyd a Phêl-droed, ac roedd yn bencampwr Cymru mewn Athletau sawl gwaith. Mae hefyd wedi mwynhau cystadlu mewn Gymnasteg, Tenis a Nofio dros ei Sir. Mae'n parhau i gadw'n ffit, mae wedi rhedeg sawl marathon a hyd yn oed wedi cystadlu mewn digwyddiadau Rodeo yn Nhexas.