Gemau'r Gymanwlad Cymru

Amdanom ni

Mae Gemau'r Gymanwlad Cymru yn cynrychioli mudiad Gemau'r Gymanwlad yng Nghymru. Ein prif nod yw meithrin rhagoriaeth a balchder ymhlith athletwyr Cymreig a'u galluogi i lwyddo yng Ngemau'r Gymanwlad. 

Mae Gemau'r Gymanwlad Cymru yn paratoi ac yn arwain ein hathletwyr mwyaf talentog i gystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad a Gemau Ieuenctid y Gymanwlad. Rydyn ni'n gweithio'n agos gyda'n haelodau, sef y cyrff llywodraethu cenedlaethol ar gyfer chwaraeon y Gymanwlad yng Nghymru, ein partneriaid, noddwyr a Chwaraeon Cymru i sicrhau bod yr amodau, y gefnogaeth a'r amgylchiadau gorau bosibl yn bodoli ar gyfer athletwyr. 

Rydyn ni hefyd yn datblygu, hyrwyddo ac yn cynnal Mudiad Chwaraeon y Gymanwlad yng Nghymru. Mae gennym raglen addysg er mwyn cysylltu ysgolion â llysgenhadon Gemau'r Gymanwlad yng Nghymru. 

Mae Cymru yn un o ddim ond chwe gwlad sydd wedi cystadlu ym mhob un o'r Gemau ers 1930. Gemau'r Gymanwlad yw'r unig ddigwyddiad aml-chwaraeon lle mae Cymru yn cystadlu fel tîm cenedlaethol.